Met een neus voor nieuws en een focus op publiciteit, brengen wij onze opdrachtgevers dagelijks in het nieuws.

Profiteer van onze pr-communicatie expertise.
Wij profileren jouw organisatie, dienst of product via redactionele aandacht binnen relevante online- en printmedia. Aan de basis ligt een creatieve en strategische aanpak die aansluit bij jouw doelstelling. We zorgen voor professionele persberichten en pitchen uw nieuws vervolgens snel en effectief bij ons netwerk aan redacties en journalisten.

ONZE LAATSTE PERSPRODUCTIES

OVERNAME NIEUWS