5.500 gratis Bella Donna fotoboeken geven hoop en herkenning in borstkankermaand oktober

Eva 2In navolging van haar spraakmakende boek ‘De Upside van Down’ komt fotografe Eva Snoijink in borstkankermaand oktober met een fotoboek over vrouwen die zijn gediagnosticeerd met borstkanker. ‘Bella Donna’ is een bewogen naslagwerk waarin maar liefst 102 vrouwen zich in alle verschillende stadia van borstkanker letterlijk en figuurlijk hebben blootgegeven met daarbij een korte persoonlijke tekst.

De foto’s geven een realistisch beeld van hoe vrouwen eruit zien met één, géén of (een) gereconstrueerde borst(en). Snoijink heeft er 30 maanden over gedaan het boek te realiseren. In de loop van de maand oktober worden de 5.500 Bella Donna fotoboeken gratis verspreid.

De foto’s hebben een positieve, frisse ‘high-key’ uitstraling waarmee Snoijink haar lezers vooral hoop en herkenning wil geven. Snoijink: ” Met dit boek wil ik vrouwen met de diagnose borstkanker én hun naasten een hart onder de riem steken. De foto’s en teksten kunnen een rustpunt en bron van inspiratie vormen in de periode na de eerste diagnose, waarin je als ‘patiënt’ een overweldigende hoeveelheid informatie krijgt met alle emoties die hiermee gepaard gaan.”

Susan Veenhoff, directeur van de Stichting Pink Ribbon, is erg blij met de lancering van het Bella Donna fotoboek tijdens de borstkankermaand. “Bella Donna is een prachtig en indringend fotoboek dat laat zien dat je na een ingrijpende ziekte als borstkanker met recht weer trots kunt zijn op je lijf. Hulde aan fotograaf Eva Snoijink en alle modellen die helpen om het taboe over dit onderwerp te ontsluieren.”

Snoijink heeft ervaring met de productie van fotoboeken omtrent zware onderwerpen. In 2008 was zij verantwoordelijk voor het boek ‘De Upside van Down’, waarvoor zij 101 kinderen met het syndroom van Down fotografeerde en dat ze evenals het boek ‘Bella Donna’ gratis aanbood aan relevante instellingen in Nederland.

Eva Snoijink richtte op 1 januari 2014 de stichting Bella Donna op. Deze stichting heeft tot doel om 5.500 boeken bij de aanvang van de borstkankermaand (oktober) gratis te bezorgen bij alle mammacare-afdelingen van ziekenhuizen, inloophuizen en 4.888 huisartspraktijken in Nederland.

Een lange lijst aan sponsoren helpt dit initiatief te verwezenlijken, waaronder Roparun, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, MF Foundation, Helen Dowling Instituut, Albert Schweitzer ziekenhuis, Diaconessenhuis Leiden, Rijnland Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, Lievensberg Ziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis.

De boeken zijn vanaf oktober ook te bestellen via de website www.fluitekruidje.nl.