Corona stuwt verkoopgolf: 86 procent van de Noord-Europese ondernemers overweegt verkoop bedrijf binnen tien jaar

8te editie Marktlink Bedrijfsovernamemonitor 2021:

Meerderheid Noord-Europese ondernemers tevreden met nationaal coronabeleid

86 procent van de Noord-Europese ondernemers is, mede onder invloed van de coronacrisis, van plan om het bedrijf binnen tien jaar over te dragen. In Engeland staan ze met 51% het minst positief tegenover een bedrijfsverkoop. In Nederland gaat het om 73 procent. Opvallend dit jaar is dat 70% van Nederlandse bedrijfseigenaren nadrukkelijk nadenkt over de aankoop van een onderneming. Deze en andere inzichten geeft de achtste Marktlink Bedrijfsovernamemonitor. Naast Nederland zijn ook Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken in het onderzoek meegenomen.

Veel bedrijven hebben het onzekere sentiment van de coronacrisis achter zich gelaten en kijken weer positief vooruit,” aldus Tom Beltman van Marktlink. “De verkoopgolf die Marktlink jaarlijks met haar onderzoeken voorspelde, is de afgelopen periode duidelijk verzilverd.” KPMG becijferde medio oktober dat de Nederlandse markt voor fusies en overnames op koers ligt voor een recordjaar – net als wereldwijd het geval is. In de eerste zes maanden van 2021 hebben in Nederland 55% meer bedrijfsfusies en -overnames plaatsgevonden dan in dezelfde periode in 2020.

Coronacrisis zet ondernemers aan het denken over verkoop
De coronacrisis heeft veel ondernemers aan het denken gezet. 51% van de Europese ondernemers met een verkoopambitie geeft aan dat corona de voornaamste reden is dat ze nadenken over een bedrijfsverkoop (vorig jaar was dat 37%). Van hen zijn Duitse ondernemers het meest door coronacrisis gedreven om het bedrijf te verkopen (64%). In België zijn de effecten van corona het meest merkbaar geworden in een jaar tijd. Het percentage Belgen dat door de pandemie nadenkt over een verkoop is meer dan verdrievoudigd (van 15% naar 47%).

Beltman: “Ondernemers hebben de afgelopen anderhalf jaar tijd genomen om tot bezinning te komen. Ze zijn veel zakelijker naar het bedrijf gaan kijken. Ze vragen zich af wat nodig is om in de toekomst succesvol te blijven en welke rol of welk aandeel ze daarin willen hebben of houden.

De verzakelijking blijkt mede uit het feit dat circa 80% van de ondernemers graag een deel van de waarde van het bedrijf uit de risicosfeer wil halen. Dit maakt gelijk de weg vrij voor overnames door private equity fondsen. “Private equity fondsen zoeken naar rendement. Gezonde bedrijven vormen een interessante investering. De combinatie van verzakelijking met de aanwezigheid van veel kapitaal in de markt, stuwt de eerder voorspelde overnamegolf. Gezien de cijfers en het aantal bedrijven is het einde van deze golf nog lang niet in zicht,” aldus Beltman.

Door de verzakelijking is het romantische beeld van een bedrijfsopvolging binnen de eigen familie aan erosie onderhevig. 75% van de Nederlandse ondernemers verkoopt het bedrijf meteen aan een derde partij als de juiste prijs wordt geboden. Slechts 25% van de Nederlandse ondernemers geeft de voorkeur aan bedrijfsopvolging door een familielid.

Effect corona op omzet valt mee,” 70% Nederlandse ondernemers geeft coronabeleid een voldoende Paneuropees geeft ‘slechts’ 25% van de bedrijven aan een omzetkrimp te hebben gehad van meer dan 10% ten gevolge van de coronacrisis; opvallend is dat 30% van de bedrijven aangeeft juist gegroeid te zijn in omzet ten opzichte van vorig jaar. De grootste ravage lijkt de coronacrisis aangericht te hebben in Denemarken en Duitsland. Die landen geven aan tijdens de coronacrisis de meeste omzet verloren te hebben (56% van de bedrijven in Duitsland, 66% van de bedrijven in Denemarken).

70% van de ondernemers geeft hun overheid een voldoende voor het gevoerde coronabeleid. In Nederland geeft driekwart de overheid een voldoende. De Belgische en Duitse ondernemers zijn het meest tevreden over het beleid van hun regering. De Nederlanders waarderen de regeringsmaatregelen met een 6,5. Opvallend is dat de Zweden met een 5,9 het minst tevreden zijn met de coronamaatregelen in hun land.

Europa wordt steeds meer de norm
Op het vlak van internationalisatie maakt de bedrijfsovernamemarkt momenteel grote stappen. Het overgrote deel van de Europese ondernemers verwacht een stijging in internationale overnames de komende tien jaar. 40% van deze groep verwacht dat de overnamegolf voornamelijk tussen Europese bedrijven onderling plaatsvindt, terwijl 12% denkt dat voornamelijk Amerikaanse bedrijven zich oriënteren op de Europese markt.

Duitsers zetten de deur naar andere landen wagenwijd open: 60% van hen heeft interesse in de aankoop of verkoop van het bedrijf in het buitenland. In Nederland, Engeland en Zweden is dit voor 40% een serieuze optie. Wel denkt een groeiende groep Nederlandse ondernemers (43%, +11% afgelopen jaar) dat een buitenlandse acquisitie minder succesvol is vanwege culturele verschillen. 56% van de groep Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd is in een overname van een buitenlands bedrijf, zoekt hiervoor de kennis en kunde van een lokale adviseur.

Beltman: “We kunnen spreken van een internationalisering van de overnamemarkt. Bij 80% van onze transacties zitten internationale partijen aan tafel. Dit leidt bij ongeveer een derde van de transacties tot een deal met een internationale partij. Dit aandeel stijgt jaar na jaar. Culturele verschillen bij overnames spelen daarom in toenemende mate een rol. Ondernemers snappen heel goed dat cultuur en lokale aanwezigheid voor vrijwel elke onderneming essentiële succesvoorwaarden zijn.