Covebo levert en traint specialisten voor nieuwe windmolenfunderingsfabriek van Sif op Tweede Maasvlakte

Covebo Bouw en Techniek gaat aan Sif Netherlands B.V., een toonaangevende producent van funderingsbuizen, gespecialiseerde Europese vakkrachten leveren. Zij zijn nodig voor een uitbreiding van de Sif-fabriek op de Tweede Maasvlakte, specifiek ontworpen voor de productie van XXXL-funderingsbuizen met een diameter van 11 meter, monopiles genaamd.

De nieuwe fabriekshallen zullen werk bieden aan in circa 200 extra medewerkers, waarmee het huidige aantal op deze locatie wordt verdriedubbeld. In aanloop naar de opening van de nieuwe faciliteit in 2024 gaat Covebo samen met vier andere tenders 200 Europese vakkrachten voor Sif werven, trainen en huisvesten.

Sif Netherlands B.V. assembleert de monopiles sinds 2016 op de Tweede Maasvlakte; hier levert Covebo al vakkrachten voor. De monopiles worden op zee geïnstalleerd als fundatie voor offshore windturbines. Ze bestaan uit een aantal grote stalen ringen en secties die Sif in Roermond walst en last. De huidige fabriekshallen van Sif kunnen buizen maken met een maximale diameter van 9 meter. Omdat windturbines steeds krachtiger en groter worden, is er behoefte aan grotere fundatiebuizen, met een diameter van 11 meter. Met de nieuwe fabriekshallen en de innovatieve machines die er komen te staan, kan Sif blijven voldoen aan de vraag van de markt en blijven bijdragen aan de energietransitie. De nieuwe fabriek zal in 2024 opstarten en is naar verwachting volledig operationeel in 2025.

Logistieke uitdaging
Als specialist in het werven en inzetten van gekwalificeerd personeel is Covebo Bouw en Techniek na de toewijzing van een tender gestart met de werving en training van gespecialiseerde Europese vakkrachten voor de nieuwe fabriek. Covebo richt zich daarbij met name op walsers en lassers, twee beroepsgroepen waar het wervingsbedrijf veel ervaring mee heeft.

De werving van specialisten is een enorme logistieke klus. Wij zijn wel wat gewend, maar deze opdracht brengt op verschillende vlakken de nodige uitdaging met zich mee”, aldus Jelrik Pott van Covebo Bouw en Techniek. “Naast de werving verzorgen we ook de huisvesting in de regio en regelen we de verzekering en het dagelijks woon-/werkvervoer van deze Europese specialisten.” Nieuwe vaklieden worden momenteel bij Sif bijgeschoold en getraind, en hier kan Covebo vanuit zijn eigen, in lastechnieken gespecialiseerde trainingscentrum in ondersteunen. Pott: “Door training zorgen we ervoor dat de vakkrachten voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven die bij deze opdracht horen, met als doel dat ze het productieapparaat van Sif versterken. Daarnaast verzorgen we de VCA-cursus en de certificering hiertoe.

Bij de werving van technisch personeel zoekt Covebo altijd de juiste match tussen werknemer en werkgever. In dit geval wordt daarom niet alleen naar de technische achtergrond, maar vooral ook naar het type mens achter de te werven OP (onder poederdek)-lassers en walsers gekeken. “Het is goed om te zien dat Sif deze omslag nu ook maakt en niet alleen naar werkervaring kijkt”, aldus Pott. “Je kunt iemand heel veel leren, maar zijn of haar persoonlijkheid niet veranderen. Voor Sif brengen we daarom niet alleen in kaart wat de geworven vakmensen kunnen en kunnen leren, maar letten we er ook op dat ze bij de organisatie passen. Daarmee zetten we in op de duurzame inzet van onze mensen.