Nieuwe mede-eigenaar en algemeen directeur voor gerenommeerd BHV- en Brandweeropleidingsinstituut

Achterkamp Bedrijfsopleidingen, een gerenommeerd BHV- en Brandweeropleidingsinstituut uit Baak, is afgelopen week overgenomen door de heer Cuijpers (45). Cuijpers, werkzaam als brandweerinstructeur, beschikt door de overname over een belang van 50% van de aandelen.

Met de overdracht is een einde gekomen aan een intensief traject naar het vinden van de juiste overnamekandidaat. De komende jaren zullen de heer Achterkamp en de heer Cuijpers de onderneming gezamenlijk verder voortzetten en uitbouwen. De heer en mevrouw Achterkamp zijn tijdens het verkooptraject bijgestaan door Marktlink Fusies & Overnames B.V.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen, een professioneel opleidingsinstituut voor Bedrijfshulpverlening (BHV) en Brandweer is opgericht in 1995. Het echtpaar Achterkamp heeft de onderneming sinds de oprichting uitgebouwd van een ambulante BHV aanbieder tot een professionele organisatie. Zo beschikt de onderneming over een eigen oefencentrum voor het simuleren van uiteenlopende ongevalsituaties. De onderneming bestaat uit een team van 21 vaste medewerkers en 25 freelancers. Zij verzorgen dagelijks opleidingen op locatie en op het oefencentrum in Baak. Achterkamp Bedrijfsopleidingen is aangesloten bij Brandweertrainingen Nederland, een organisatie met 9 landelijke oefencentra voor opleiding en training van brandweerkorpsen.

Door zijn achtergrond als brandweerman en –instructeur brengt Cuijpers ruime ervaring en een groot netwerk binnen de branche met zich mee in de onderneming. Tijdens zijn loopbaan als beleidsmedewerker, afdelingshoofd en plaatsvervangend commandant bij de Brandweer, heeft Cuijpers bovendien veel managementervaring opgedaan waarmee het opleidingsinstituut verder uitgebouwd kan worden. Achterkamp en Cuijpers willen het opleidingsinstituut gezamenlijk professionaliseren met als centraal thema veiligheid.

Het echtpaar Achterkamp heeft begin vorig jaar Marktlink Fusies & Overnames B.V. benaderd om, gezien beider leeftijden, de eerste stappen te zetten in een overnametraject en daarmee de continuïteit te waarborgen. De rol van Marktlink bestond uit het vinden van een geschikte overnamekandidaat en de juiste en meest passende overnamevorm voor de familie Achterkamp. Tijdens het overnametraject is met verschillende partijen, zowel privaat als publiek, gesproken waarbij met name de vorm en de constructie van de overname centraal stond voor verkoper. Door een constructie te kiezen waarbij de familie Achterkamp voor 50% aandeelhouder blijft, wordt de betrokkenheid en kennis van hen gewaarborgd.

In de voorbereiding naar de overdracht hebben koper en verkoper reeds op regelmatige basis overleg gevoerd met betrekking tot strategische en operationele zaken. Cuijpers zegt positief te zijn over de bemiddeling en de adviserende rol van zowel zijn eigen adviseur, de heer Moll van Maquis, als die van overnamespecialist Marktlink: “Naast de prettige werkwijze die Marktlink hanteert, viel me op dat Marktlink haar deskundigheid, inlevingsvermogen en aandacht voor zowel de verkoper als de koper goed weten te combineren. Het voelt goed en ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan als nieuwe algemeen directeur”. De kersverse partners hebben er alle vertrouwen in dat zij elkaar goed aanvullen. Ze willen de komende jaren gebruiken om de marktpositie van de organisatie verder te versterken.