Persbericht: School coacht leerlingen online en betrekt ouders bij ontwikkeling

Vrije_Ruimte_ Den_Haag De Vrije Ruimte Den Haag, een school voor Natuurlijk Leren, is de eerste school in Nederland die zijn leerlingen officieel via internet coacht. De Vrije Ruimte maakt hiervoor gebruik van het webbased coachingplatform Coachi. Met dit platform is de school in staat om leerlingen zowel fysiek als virtueel te begeleiden.

Na het succesvol toepassen van dit platform in de sportwereld en het bedrijfsleven, is nu het onderwijs klaar voor effectiever en persoonsgericht coachen. Via Coachi worden naast leerlingen ook ouders, begeleiders en specialisten nauwer betrokken bij de ontwikkeling van zowel de leerlingen, de school als hun omgeving.

De Vrije Ruimte

De Vrije Ruimte is een particuliere school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die het Natuurlijk Leren concept hanteert. Bij ‘Natuurlijk Leren’ krijgen de leerlingen de ruimte om hun eigen ontwikkelingsweg zelf in te vullen en vorm te geven. Naast thema- en vakgericht aanbod is er veel ruimte voor eigen inbreng. Om dan een optimale begeleiding mogelijk te maken is het van essentieel belang dat betrokkenen inzicht in de bewuste en onbewuste ontwikkeling van de leerlingen kunnen hebben. Coachi maakt dat mogelijk.

“Het is onmogelijk voor leerkrachten om iedere ouder dagelijks uitgebreid te spreken bij het brengen en halen van hun kind. Binnen De Vrije Ruimte kan een leerkracht vanaf nu belangrijke gebeurtenissen op school ook digitaal delen met de ouders via Coachi.”, aldus Marty Smit, directeur De Vrije Ruimte. “ Naast de ontwikkeling van de leerlingen vinden wij het belangrijk dat ook de ouders en begeleiders zich blijven ontwikkelen. Je bent nooit te oud om te leren. Vandaar dat vanuit De Vrije Ruimte nu een Centrum voor Leven Lang Leren gerealiseerd wordt. Coachi ondersteunt ook dát proces.”

Ontwikkeling volgen

Elke ouder, leerkracht en specialist (logopedist, ambulant begeleider, therapeut, …) heeft via een eigen inlogcode online toegang tot Coachi. Hiermee kan men de ontwikkeling van het kind dag en nacht online volgen en nieuwe informatie toevoegen. Door middel van forums binnen Coachi kunnen ook ouders deelnemen aan discussies over hun eigen kind.

 

Coachi, webbased coachingsplatform

Coachi is een onafhankelijk, online coachingsplatform, dat zich onderscheidt door de interactieve aanvulling op het bestaande contact tussen coach en coachee. Met Coachi wordt alle informatie centraal beheerd. Bovendien is deze informatie voor alle betrokken partijen altijd online beschikbaar. Directeur Frits Willem Bakker: “Coachi speelt in op de tijdsgeest van ‘een leven lang leren’, waarin mensen toenemend de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dit platform combineert die ontwikkelbehoefte met de mogelijkheden van moderne technologie.”

Coachi is een interactief systeem dat na afname van een jaarlijkse licentie 24 uur per dag online toegankelijk is via www.coachi.com. De kracht van Coachi ligt in de uitgebreide mogelijkheden om ontwikkeling te monitoren, kennisoverdracht centraal bereikbaar te maken en rechtsreeks in contact te zijn met de betrokkenen van een ontwikkelpunt. Bij Coachi staat de coachee centraal en kan ook zelf zijn ontwikkelpunten invullen en bijwerken, mits de vaardigheden daarvoor aanwezig zijn. Hierdoor kan het systeem onafhankelijk worden ingezet. De coachee kan op ieder gewenst moment via een geïntegreerd persoonlijk forum, skype of ingebouwde chat feedback vragen aan de coach of begeleider. Ontwikkelervaringen zijn uit te wisselen met toegewezen coaches, begeleiders, vakdocenten, ouders of externe coaches als logopedisten, therapeuten, en medegebruikers die direct beschikken over een relevant naslagwerk. Alle interactie tussen de leerling en begeleiders wordt automatisch gelogd. Coachi is daardoor een complete verzameling aan informatie over de ontwikkeling.