86% ouders heeft onenigheid met kids over gamegedrag

Ondanks zaligmakende hobby en verhoogd aanzien bij goede game-prestaties

Gaming zorgt regelmatig voor frictie binnen het gezin, ondanks dat ouders de voordelen in zien van deze bezigheid en een derde van de jongeren er erg gelukkig van wordt. 86% van de ouders geeft aan wel eens onenigheid met de kinderen te hebben over hun game-gedrag. Vaak wordt er gebekvecht over frequentie of de duur van het gamen. 58% van de ouders vindt dat hun kroost te veel gamet, 22% is daar met een ‘ja’ heel stellig in. Dit blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Kieskeurig.nl onder bijna 700 ouders en ruim 1000 kinderen.

In de categorie van kinderen in de leeftijd tot en met 15 jaar is 83% het niet met hun ouders eens dat ze te veel gamen. Dat geldt ook voor thuiswonende kinderen boven de 15 jaar (85%). Frank van Kesteren, marketeer bij Kieskeurig.nl ziet dat dit vaak de aanleiding is voor onenigheid: “68,5% van de ouders denkt dat hun kind iedere dag achter het computerscherm zit, terwijl slechts 34% van de jongeren aangeeft dat dat het geval is. Veel onenigheid kan voorkomen worden door de werkelijke gametijd inzichtelijk te maken en door afspraken te maken over acceptabel game-gedrag.

Sancties
Ouders stellen wel voorwaarden aan gamen. Zo mogen de kinderen niet te vaak of te lang gamen (49%), geen gewelddadige games spelen (42%) of zelf games kopen (40%). Frappant is dat alle ondervraagde ouders aangeven de teugels te laten vieren zodra de jongeren de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

Ontstaat er onenigheid over gamen, dan gaan ouders vooral in gesprek met hun kind (79%). Slechts een relatief klein percentage legt een straf op (16%). Laagopgeleide ouders zien minder toe op gamegedrag (41%) dan hoger opgeleiden (26%). Kinderen van laagopgeleide ouders komen meer dan twee keer zo vaak afspraken niet na dan kinderen van hoger opgeleiden (44 om 21%).

Ouders zien strenger toe als de kinderen in de weer zijn met vriendjes. 37% van de kinderen heeft weleens meegemaakt dat de gamesessie abrupt werd beëindigd. Ruim een kwart (26%) van de kinderen geeft aan dat zij zich na het ingrijpen schaamden tegenover het vriendje.

Voordelen en nadelen gamen
Uit het onderzoek blijkt verder dat een derde van de ondervraagde jongeren aangeeft erg gelukkig te worden van gamen. Dat de bezigheid ook voordelen biedt, beamen zowel de kinderen als hun ouders. Volgens de ouders zitten de voordelen in het ontwikkelen van vaardigheden (49,2%), ontspanning (48,6%) en de verbetering van hand-oog-coördinatie (39,2%). Iets meer dan de helft van de ouders beseft bovendien dat goede gameprestaties in meer of mindere mate aanzien opleveren bij leeftijdsgenoten. Slechts 12% van de ouders ziet geen enkel voordeel in gamen.

Kinderen zien wel in dat hun hobby ook nadelen heeft. 56,8% vindt het een nadeel dat er minder tijd over blijft voor werk, studie en school. Ook het verslavende effect (43,9%) wordt door veel jongeren als nadeel opgegeven. “Bij ouders ziet zelfs 63% het verslavende effect van gamen als nadeel. Om die angst te beteugelen maken ze afspraken met hun kroost,” aldus marketeer Frank van Kesteren van Kieskeurig.

Samen gamen
Opvallend is dat de meeste ouders samen met hun kind (65%) de gamecontroller oppakken. Dit doen ze vooral om de band met het kind hechter te maken (34%) of te snappen waar het kind mee bezig is (24%). Stiekem vindt een vijfde van de ouders het een leuke tijdsbesteding. Bijna de helft van de jongeren (42,2%) geeft aan graag met de ouders te willen gamen. De belangrijkste reden voor hen is om de ouders te laten zien hoe leuk gamen is (56,7%).

Volgens hoofdredacteur Martin Verschoor van gamemagazine Power Unlimited is er op gamegebied de laatste decennia veel veranderd: “Vroeger was gamen met je kind veel minder aan de orde. Het is een positieve ontwikkeling dat ouders meer met hun kids gamen. Zo ontstaat een extra contactmoment en ouders zien waar kinderen hun tijd echt aan besteden. Het is bovendien een toegankelijke manier van controle krijgen en een een betere kijk op de interessegebieden. Zo kan meteen worden beoordeeld hoe impactvol een game is.