Aantal ondernemers dat bedrijf snel wil verkopen is binnen jaar verdubbeld

Jaarlijkse Bedrijfsovername monitor: ‘Nu cashen om meer van het leven te genieten’

In vergelijking met vorig jaar oktober is het aantal ondernemers dat binnen twee jaar het bedrijf denkt te verkopen gestegen van 9 naar 20%. Bijna de helft (47%) zegt open te staan voor verkoop bij een goed bod.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername-Monitor, die is uitgevoerd in opdracht van Marktlink Fusies & Overnames. Het onderzoek werd voor het derde jaar op rij uitgevoerd onder tweehonderd MKB-bedrijven met tien tot tweehonderd medewerkers.

Maar liefst 47% ondertekent bij een goed bod dus de verkoopakte. 41% geeft aan mentaal klaar te zijn voor verkoop, terwijl dat in oktober 2015 nog maar 32% was. Al jaren is er sprake van een uitblijvende verwachte overnamegolf. Als gevolg van de aantrekkende resultaten van bedrijven, geven veel ondernemers nu aan de komende jaren toch echt te willen verkopen.

Pre-exit overname populair
De pre-exit overname blijkt voor ruim 40% van de ondernemers een interessante optie te zijn. Met een pre-exit is de ondernemer in staat om het vermogen dat vast zit in de onderneming grotendeels privé veilig te stellen. ‘Bij een pre-exit richten de verkoper van een bedrijf en een investeerder een holding op, waarin zij beiden deelnemen’, vertelt Tom Beltman, partner bij Marktlink Fusies en Overnames. ‘De holding wordt dan volledig eigenaar van het bedrijf. En de verkoper blijft de onderneming leiden om het bedrijf door te laten groeien. Na vijf tot zeven jaar neemt hij definitief afscheid.’

Tweevijfde van de ondernemers staat er voor open een deel van de waarde uit het bedrijf te halen. Tom Beltman signaleerde de pre-exit trend al eerder: ‘Ondernemers leven niet langer in de toekomst, maar in het heden. Als zij nu kunnen cashen om meer van het leven te kunnen genieten, dan laten ze dat niet na. Maar dat veertig procent er voor open staat hadden we niet verwacht.’

Verkoop zorgt voor realisme
82% van de ondernemers zegt een goed inzicht te hebben in de waarde van het bedrijf. Toch weet bijna de helft niet wat de waarde van het bedrijf is als factor van de jaarwinst. Gemiddeld gokken verkopers op circa 9,4 keer de jaarwinst (in 2015 8,8 keer), wat veel hoger is dan het marktgemiddelde. Saillant detail: hoe dichterbij de verkoop komt, des te realistischer wordt de verkoper. Ondernemers die binnen vijf jaar willen verkopen, waarderen het bedrijf op 8,3 keer de jaarwinst. Bij degenen die de verkoop nog niet in het vizier hebben, wordt gemiddeld een verkoopprijs van 10,1 de jaarwinst genoemd.

Beltman: ‘Een buitenproportionele vraagprijs noemen is vaak een signaal dat iemand nog niet toe is aan verkoop. Wij zien in de praktijk dat de waarde van een onderneming bij overname momenteel op ongeveer vier tot zes keer de jaarwinst ligt. Een motivatie om een bedrijf te verkopen is vaak de leeftijd. Naast leeftijd wordt als reden gegeven dat de ondernemer toe is aan een andere uitdaging of meer wil genieten van het leven. Dit ligt in lijn met de uitkomsten van vorig jaar.’

Beltman ziet bij Marktlink Fusies & Overnames een sterke stijging in het aantal transacties. ‘Hoewel bedrijven niet graag te koop staan, zien we dat veel ondernemers serieus openstaan voor een overnamegesprek als we ze benaderen in opdracht van onze opdrachtgevers.’

image005