Antea participeert in “groen” handelsbedrijf Amsterdam Capital Trading

Amsterdam Capital Trading (ACT) luidt  een nieuwe groeifase in met de deelverkoop (33,3%) aan Antea Participaties. ACT bestaat sinds eind 2009 en heeft in deze korte tijd een sterke positie weten te verwerven als specialist in de Europese CO2-reductie markten. Het jonge sales- en tradingbedrijf werd in de verkoop bijgestaan door Marktlink Fusies & Overnames, die binnen een half jaar de transactie succesvol heeft afgerond.

De oprichters van ACT, de heren Bastiaansen (30) en Janssen (30), zijn na hun studie het sales- en trading vak ingerold. Toen ze kansen zagen in de opkomende markt voor verhandelbare CO2-emissierechten en (groene) energiecertificaten besloten ze voor zichzelf te beginnen. Het huidige team bestaat uit 14 hoogopgeleide salestraders die elk een geografische gedeelte van de markt voor hun rekening nemen. De combinatie van de (native) kennis van de salestraders en de ontransparante markten, heeft ACT al veel grote internationale klanten opgeleverd. Ondermeer Shell, Nuon en Exxon Mobil mag het bedrijf tot de klantenkring rekenen.

Met de invoering van de EU-doelstelling om minimaal 20% CO2-reductie te realiseren in 2020, ontstaat een steeds sterkere marktwerking op het gebied van deze rechten en certificaten. Door deze sterke marktwerking groeit ook het handelsvolume van ACT. ACT verwacht dit jaar een omzet van ongeveer € 90 miljoen te behalen. Hiernaast is de kans groot dat de Europese reductiedoelstelling ook nog wordt verhoogd.

Senioriteit bij Antea Participaties
Ondanks de enorme groei hadden beide ondernemers het idee dat er meer te behalen viel in deze nog onvolgroeide markten. Met dit vraagstuk klopten ze aan bij Tim van der Meer, partner bij Marktlink Fusies & Overnames. “De jonge ondernemers, die het management zullen blijven voeren, hadden behoefte aan begeleiding bij deze sterke groei en een professionelere aandeelhoudersstructuur. We zochten dus naar een partij met ervaring, een goed netwerk en meer senioriteit”, aldus de overnamespecialist.

De ideale kandidaat vonden ze uiteindelijk in Antea Participaties, een Nederlandse kapitaalverstrekker met veel ervaring in het begeleiden van snelgroeiende bedrijven. Met participaties in onder andere iCentre en Lifehammer heeft Antea een bewezen trackrecord in diverse sectoren. ACT is voor Antea de eerste deelneming in de duurzame energiesector.

“Het thema duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda van veel bedrijven. Wij zijn dan ook blij dat we met ACT een deelneming in de duurzame energiesector aan onze portefeuille kunnen toevoegen”, zegt Robert De Boeck, directeur van Antea Participaties. “We hebben gekozen voor ACT door de kennis en ervaring van de ondernemers en de schaalbaarheid van de onderneming, zowel qua personeel als product-marktcombinaties”.

Naast de financiële participatie zal Antea passende leden voor de Raad van Commissarissen selecteren uit haar netwerk van informal investors. Deze ondersteunen het management bij het maken van strategische beslissingen en fungeren waar nodig als klankbord. ACT zal met deze ondersteuning een grote groeistap kunnen maken. Zo verwacht de onderneming binnen afzienbare tijd meerdere nieuwe markten te betreden en in 2015 de klantenkring verdubbeld te hebben. Daarnaast verwacht ACT tegen die tijd gegroeid te zijn tot circa 50 salestraders. Voor de beleggers van Antea biedt de participatie een aantrekkelijk rendementsperspectief.

Gegevens over onderhandeling
ACT werd in het opstellen van een informatiememorandum, de selectie van geschikte kandidaten en de onderhandelingen in het overnametraject, bijgestaan door Marktlink. “De equity markt was voor ons nog onbekend terrein”, zegt ondernemer  Janssen. “Marktlink heeft zich goed verdiept in onze markt en een zorgvuldige selectie van partijen gemaakt, waarvan ook een aantal in het buitenland. Uiteindelijk bleek Antea de perfecte match, met een groot netwerk en veel ervaring in dergelijke groeiprocessen. We zijn ervan overtuigd dat de participatie bijdraagt aan het behalen van onze ambitieuze doelstellingen”.

De bancaire financiering is mogelijk gemaakt door Rabobank Regio Schiphol. Het groene karakter van de business van ACT past prima bij de filosofie van de Rabobank. De Rabobank laat weten zeer tevreden te zijn over de samenwerking met de mensen van Marktlink en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met Antea Participaties en Amsterdam Capital Trading.