Bewijs tegen 1700 Pedo-profielen ongemoeid in de kast

Het Nederlands-Canadese bedrijf Chat-Security luidt de alarmklok. Het bedrijf levert overheidsinstanties de afgelopen drie jaar vrijwel dagelijks kant en klaar digitaal bewijs om preventief te handelen tegen cybercrime. Door het gebrek aan subsidies en betalende afnemers, lijkt de effectieve softwarematige oplossing echter een stille dood te sterven.

De software van Chat-Security is speciaal ontwikkeld om bewijslast tegen cybercrime vast te leggen. Inmiddels zijn via Chat-Security 1700 profielen geregistreerd van pedofielen die aantoonbaar in overtreding zijn met hun online activiteiten. Maandelijks legt de service duizenden digitale aangiftes vast op het gebied van pedofilie, kinderporno en andere vormen van cybercrime. Vooralsnog ligt dit bruikbaar bewijs grotendeels onaangeraakt ter inzage bij de autoriteiten. Ook in Nederland.

De effectieve softwareoplossing is ontwikkeld om internet veiliger te maken voor met name de kwetsbare jonge gebruikers. Met effect. Chat-Security verwerkt gemiddeld 60 ernstige meldingen per dag over internetcriminaliteit. Deze zijn dag en nacht inzichtelijk voor de internationale autoriteiten. Ondanks de bewijslast die Chat-Security aanbiedt, staan inmiddels 2000 meldingen van zeer ernstige zedendelicten onbehandeld in de database. Naast het bewijs van online zedendelicten, liggen momenteel 9000 meldingen van niet-zeden gerelateerde overtredingen klaar om onderzocht te worden.

Kostenbesparend middel
Door het structureel uitblijven van betalende afnemers dreigt Chat-Security de boel nu te moeten sluiten. Meer dan 25.000 vrijwilligers houden zich dagelijks bezig met het wereldwijd opsporen en vastleggen van online misstanden en overtredingen. Deze helden waken momenteel over meer dan 45 miljoen gebruikers, die realtime via (video) chat communiceren. De software op www.chatsecurity.nl heeft een zelfreinigende werking, doordat internetters en online communities zelf melding kunnen maken van verdachte feiten. De kosten om de software draaiende te houden komen neer op enkele duizenden euros per maand. Dit bedrag staat in schril contrast met het geld dat nodig is om agenten op internet naar dezelfde misstanden te moeten laten zoeken.

Wekelijks aanbod verspreiders kinderporno
De vrijwilligers achter Chat-Security streven naar een structurele integratie van hun service. Daan van der Werf van Chat-Security: “Bij een -wettelijk verplichte- integratie van onze software binnen online communites en fora’s, kan de toegang voor misdadigers hiertoe steeds lastiger gemaakt worden. Criminelen en pedofielen worden makkelijker vooraf herkend wanneer profielkenmerken door deelnemende moderators worden uitgewisseld. Zo kunnen pedofielen binnen sites worden geweerd en weerloze kinderen beter beschermd.”

Het verplicht instellen van de Chat-Security software bij communities en chatsites leidt tot een veiliger internet, aldus Daan van der Werf van Chat-Security. Hij verbaast zich over de ophef rondom het recente nieuws over kindermisbruik en kinderporno. “Wat we de afgelopen tijd in de media lezen is werkelijk het topje van de ijsberg. Schrijnender nog: wij bieden bewijslast over verspreiders van kinderporno van deze aard wekelijks aan. Veel leed kan voorkomen worden wanneer deze meldingen direct worden onderzocht en prioriteit krijgen”.

ChatSecurity.nl
De organisatie Chat-Security is wereldwijd actief met social moderation software en waakt daarmee inmiddels over de veiligheid van ruim 45 miljoen chatters. Cybercrime afdelingen van KLPD, Interpol en FBI maken gebruik van het systeem in hun onderzoeken. Chat-Security biedt een professionele versie voor eigen beheer waarmee de veiligheid op het commerciële netwerken kan worden beheerd. Voor particulier gebruik is het pakket Screenreport ontwikkeld waarmee de gebruiker ongewenste gebeurtenissen kan vastleggen en direct kan melden via het systeem. Dit is door consumenten gratis te downloaden via de website. Het systeem slaat deze informatie direct op en plaatst deze, afhankelijk van de ernst van een misdrijf, bij de juiste (inter)nationale overheidsinstellingen. Chat-Security oordeelt niet zelf over geregistreerde online meldingen, maar biedt alleen de service bewijsmateriaal vast te kunnen leggen ter beoordeling aan de bevoegde autoriteiten.

Voorbeelden van door Chat-Security geregistreerde internetdelicten lopen uiteen van bedreigingen, profielmisbruik en profieldiefstal, distributie en het aanbieden van kinderporno, het aanzetten tot kindermisbruik, live kinderporno ‘shows’, terreurdreigementen, phishing, oproepen tot haat en chantage.

De software is compatibel met een veelvoud aan internet-toepassingen en communicatie windows zoals bijvoorbeeld MSN, Hyves, Facebook, Youtube, Outlook, Skype, Firefox, Google Chrome en Internet Explorer.