Bijna helft mkb-bedrijven te koop bij goed bod

Jaarlijkse Marktlink Bedrijfsovername-Monitor: Ondernemers willen verkopen, maar niet ‘te koop’ staan

Logo Marktlink Bijna de helft van de mkb-bedrijven wordt verkocht bij een goed bod. Eigenaren hebben wel een onrealistisch beeld van de werkelijke bedrijfswaarde. Zo verwachten zij dat hun bedrijf gemiddeld negen keer de jaarwinst oplevert, terwijl in de praktijk blijkt dat de verkoopwaarde vier tot zes keer de jaarwinst bedraagt. Dit en meer blijkt uit de tweede jaarlijkse Marktlink Bedrijfsovername-Monitor, uitgevoerd onder tweehonderd bedrijven met tien tot tweehonderd medewerkers.

Ruim zeventig procent van de ondernemers heeft weleens nagedacht over opvolging voor of verkoop van hun bedrijf. Circa een kwart verwacht dat dit ook binnen vijf jaar gebeurt. Als voornaamste motivatie geven de respondenten aan dat zij meer van het leven willen genieten (19%). Dit is na leeftijd (49%) de belangrijkste verkoopreden. Voor ondernemers onder de 45 jaar is het zelfs de belangrijkste reden.

Geen bord Te koop in de tuin
Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van de ondernemers een verkoop wil overwegen bij een goed bod, maar in werkelijkheid staan maar weinig bedrijven te koop. Tom Beltman van het landelijk opererende Marktlink Fusies en Overnames: “Ondernemers willen wel verkopen, maar niet ‘te koop’ staan. Ze zijn huiverig, omdat ze vrezen dat ‘te koop staan’ negatieve associaties oproept over het bedrijf. Als wij ze benaderen uit naam van een mogelijke koper, zijn ze vaak wel degelijk bereid om te onderhandelen over verkoop”.

Beltman ziet een wezenlijk verschil tussen babyboomers en de nieuwe generatie ondernemers. “Babyboomers werken vaak zes dagen per week en zijn vergroeid met het bedrijf. Het is een groep die moeilijk afstand kan nemen van de eigen onderneming. De wat jongere ondernemers zijn niet per se bezig met verkoop, maar zien zichzelf zeker nog wel wat anders doen. Ze staan vaak open voor verkoop bij een goed bod.”

Goed bod zet alles op z’n kop
Een goed bod opent deuren, alhoewel de meeste ondernemers vaak drempels zien bij een daadwerkelijke verkoop. De meeste ondernemers (58%) stellen niet mentaal klaar te zijn voor de verkoop van hun bedrijf. Zij zijn bevreesd voor het verkoopproces en moeten wennen aan het idee om afstand te doen van hun bedrijf. De grootste zorg gaat hierbij uit naar de directe medewerkers. Bijna negen op de tien ondernemers geeft aan het bedrijf alleen te willen verkopen als er goed voor de medewerkers wordt gezorgd. Opvallend is dat ondernemers die een bedrijf van een andere partij hebben overgenomen de belangen van het personeel zwaarder laten meetellen (94%), dan ondernemers die het bedrijf zelf zijn gestart (78%).

Beltman: “Ondernemers voelen zich doorgaans zeer verantwoordelijk voor hun personeel. Sterker, ze voelen zich verantwoordelijk voor de gezinnen van hun medewerkers. Het gaat vaak om kleine tot middelgrote bedrijven met korte lijntjes tussen het management en de werkvloer. Naast een goed bod is het vertrouwen van ondernemers in hun opvolger dus van wezenlijk belang. Tot slot willen ondernemers het liefst dat hun bedrijf zo min mogelijk veranderd na een overname. Twee derde van de ondervraagde ondernemers ziet het liefst dat de onderneming wordt overgenomen door een persoon in plaats van een overname door een ander bedrijf of door een investeringsmaatschappij.”

Opvallende kenmerken van de groep mkb-bedrijven volgens Marktlink
De groep bedrijven tussen de tien en tweehonderd medewerkers is als volgt te definiëren:
• aantal: 70.000 bedrijven met een of meerdere privépersonen als eigenaar (13% van het totaal aantal bedrijven);
• werkgelegenheid: 2,3 miljoen arbeidsplaatsen (circa 30% van de arbeidsmarkt);
• omzet: €200 miljard (circa 35% van het bnp);
• ontstaan: 48% is overgenomen van familie, 24% is zelf gestart en 24% is overgenomen;
• eigendom: 62% van de bedrijven heeft meer dan een eigenaar.
(bron: SAMR/CBS/EIM)

De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR, worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Marktlink Dag op 28 oktober a.s. op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.