Composietcluster ontvangt miljoenensubsidie EFRO voor ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’

Composiet innovatie voor transport
Composiet innovatie voor transport.

Twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen hebben onlangs voor het project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’ een bijdrage van 2,25 miljoen euro ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) binnen het programma ‘Kansen voor West II’. Het cluster werkt samen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. De provincie Noord-Holland co-financiert het project met een bijdrage van €750.000.

Composiet is een materiaal dat bestaat uit door hightech vezel versterkte kunststoffen. Het materiaal wordt bijna overal voor gebruikt, van bruggen tot gevels en van buizen tot onderdelen van satellieten. De composietenmarkt is nog relatief jong, maar groeit sterk en speelt een belangrijke rol in de transitie naar duurzaamheid.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is penvoerder van dit project. Thijs Pennink, directeur van NHN: “De composietbedrijven in Noord-Holland hebben veel potentie. Alleen wordt dit nog onvoldoende benut, omdat kennis over materialen en technieken nog te weinig wordt gedeeld. De subsidie wordt ingezet voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen MKB en onderwijs- en kennisinstellingen en het versnellen van innovaties en marktintroducties.”

“In Noord-Holland Noord zitten veel verborgen parels met enorme groeipotentie. Dit biedt belangrijke kansen voor werkgelegenheid in investeringen in de regio. We rekenen op een groei van minimaal 140 fte in werkgelegenheid en meer dan 10 miljoen aan vervolginvesteringen.”

Resultaat voorloper project
image003De afgelopen paar jaar zijn al veel resultaten bereikt met de voorloper van dit project: “Open Innovatie Alliantie Groot Composiet”. Met ruim 3,5 miljoen euro subsidie zijn onder meer elf innovatieprojecten uitgevoerd en is er een Lectoraat Composieten geïnstalleerd bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. Ook zijn er meer dan 100 banen gecreëerd en zijn er meer dan 4 miljoen euro aan vervolginvesteringen gerealiseerd.

Op www.open-innoveren.nl zijn de ervaringen uit de open innovatie alliantie samengebracht in een digitaal Handboek Open Innoveren. Hierin wordt een uitgebreid en helder beeld gegeven over wat open innovatie precies inhoudt en welke factoren van belang zijn bij ‘open innoveren’.

Dr. ir. Rogier Nijsen, lector bij Inholland: “De Open Innovatie Alliantie heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van het composietenonderwijs op HBO-niveau in de regio. Inmiddels staat gedegen en op de praktijk afgestemd composiet-onderwijs in heel Nederland hoog op de agenda’s vanaf voortgezet tot en met wetenschappelijk onderwijs.”

Het vorige project heeft niet alleen 25 ondernemers ondersteund bij innovaties, maar ook een nieuw bedrijf opgeleverd: Composite Production Technology (CPT). Dr. ir. Casper Willems, directeur CPT: “Het netwerk met bedrijven en onderzoeksinstellingen dat door het project is ontstaan, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle ontwikkeling van composiet tankcontainers en daarmee aan de groei van CPT als onderneming.”

image004