Gezondheid mens, hond en kat loopt risico door worminfecties

Verhoogd infectierisico door toename wormen en kennisgebrek huisdiereigenaren

Driekwart van de honden en katten in Nederland lopen een te hoog risico op worminfecties. Slechts 1 op de 4 honden- en katteneigenaren ontwormt zijn huisdier voldoende regelmatig. Huisdieren lopen hierdoor meer kans om een worminfectie te ontwikkelen. Een worminfectie die kan worden overgedragen op de mens. Huisdiereigenaren zijn zich hier onvoldoende van bewust zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door peilingbureau Ipsos in opdracht van Elanco.

Ernstige gevolgen
Het blijkt dat het mensen stelselmatig ontbreekt aan kennis over wormen en de gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Dit ondanks een voorlichtingscampagne van het toenmalige Staatstoezicht op de Volksgezondheid die al sinds 1994 loopt”, aldus parasitoloog Paul Overgaauw van het European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (www.esccap.eu) in reactie op het onderzoek. “Een besmetting met vossenlintworm of spoelworm kan ernstige gevolgen hebben voor de lever, longen, hersenen en ogen van de mens.

Vaak al te laat
Honden en katten worden o.a. geïnfecteerd als ze in contact komen met grond waarin eitjes vanuit besmette ontlasting aanwezig zijn, prooidieren, slakken of rauw vlees eten. Als wormen in de ontlasting worden waargenomen, dan is er mogelijk al aanzienlijke schade aangericht bij het huisdier. Zo produceren longwormen kleine larfjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn in de ontlasting, terwijl de wormen ernstige longproblemen kunnen geven. Overgaauw: “Als er symptomen zijn, is het vaak al te laat.” De specialist pleit voor meer aandacht voor het belang van periodiek ontwormen van huisdieren of een periodiek ontlastingsonderzoek.

Mensen lopen gezondheidsrisico
Meer dan de helft van de door Ipsos ondervraagde dierenbezitters (62%) weet niet dat wormen ook schade kunnen aanrichten bij mensen. “Als een met spoelwormen besmet dier onzichtbare wormeieren uitscheidt, komen deze terecht op het gras waar gezinnen recreëren of in een zandbak waar kinderen in spelen. Personen die, ongemerkt, met spoelwormeieren in contact komen, kunnen een wormbesmetting oplopen. Naast de gezondheid voor hun huisdieren hebben honden- en katteneigenaren ook een verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Door de ontlasting van het dier niet op te ruimen en niet of onvoldoende te ontwormen lopen spelende kinderen en volwassenen tijdens het tuinieren kans op een wormbesmetting.

Verhoogd besmettingsgevaar
De parasitoloog spreekt van een toenemende problematiek en een verhoogd besmettingsgevaar. “De laatste jaren komen er vaker (exotische) wormsoorten en andere parasieten in onze leefomgeving voor. Klimaatverandering zorgt voor een gunstiger leefklimaat voor wormen en hun tussengastheren. Hetgeen weer leidt tot een verhoogd besmettingsrisico voor honden en katten. Indirect geldt dit ook voor mensen en in het bijzonder jonge kinderen die een besmetting met spoelwormlarven kunnen oplopen.

Advies op maat
De juiste frequentie van ontwormen verschilt van dier tot dier en is sterk afhankelijk van factoren als levensstijl van de hond of kat, de reisbestemmingen of de directe woonomgeving (vossenlintworm- of longwormgebied) van het huisdier. Een dierenarts is het beste in staat om een inschatting te maken van het besmettingsrisico en daar een ontwormadvies aan te koppelen. Voor meer informatie bezoekt u de website www.ontwormingsadvies.nl.