Leerlingen OBS De Duinroos koken voor eenzame ouderen uit eigen moestuin

Leerlingen OBS De Duinroos koken voor eenzame ouderen uit eigen moestuinLeerlingen van OBS De Duinroos uit Zandvoort hebben op donderdag 25 september gekookt voor eenzame ouderen met zelf gekweekte groentes. Zij doen dit in het kader van de ‘Dag van de Eenzaamheid’. Tijdens het koken stonden de kinderen onder begeleiding van een echte kok.

Sinds februari heeft OBS De Duinroos een eigen moestuin. Alle groepen van de school hebben een eigen stuk grond waarop ze diverse groentes verbouwen. Buurtcentrum Pluspunt en het RIBW (beschermd wonen) hebben een stuk grond op de moestuin. ‘De Duinroos’ heeft dit bewust gedaan om de interactie met de buurt te bevorderen. De tuin levert inmiddels een behoorlijke oogst op, die de leerlingen vandaag met eenzame buurtbewoners delen.

OBS De Duinroos profileert zich graag als een goede, groene en gezonde school. Hiernaast wil de school een ‘goede buur’ zijn. Alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma plaatsvinden, worden gekozen aan de hand van dit profiel. De leerlingen die niet meegaan naar het buurtcentrum koken op school een ‘gezonde’ maaltijd uit eigen moestuin.

Kookschrift tijdens Kinderboekenweek
Alle teamleden van OBS De Duinroos hebben hun favoriete gezonde recept ingeleverd. Samen met de recepten van de kookmiddag, foto’s en een verslag van de kookmiddag wordt hiervan een ‘Duinroos kookschrift’ gemaakt. Dit schrift krijgen alle leerlingen bij de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 1 oktober aanstaande cadeau.