Nederlanders lossen wereldwijd fijnstof probleem op

Innovatief luchtbehandelingssysteem filtert fijnstof en ultrafijnstof uit de lucht

De Nederlandse technologische startup ‘Envinity Group’ presenteert vandaag tijdens de Offshore Energy 2016 beurs, in de Amsterdam RAI, een vernieuwend luchtbehandelingssysteem; de oplossing voor misschien wel de grootste bedreiging voor de volksgezondheid, namelijk fijnstof en ultrafijnstof. Het systeem behandeld dmv een revolutionaire 5-staps technologie 80.000 m3 lucht p/u en filtert 100% fijnstof (F9 filters). Het systeem filtert daarnaast bijna 95% ultrafijnstof uit de omgevingslucht, iets wat tot voorkort voor onmogelijk werd gehouden. Hiermee legt de Envinity Group een nieuwe basis voor de aanscherping van de Europese richtlijnen voor fijnstof uitstoot en maakt het de weg vrij voor investeringen door het bedrijfsleven die tot vandaag door de richtlijnen worden geblokkeerd.

Simon van der Burg, medeoprichter Envinity Group: ’’We zijn ontzettend trots om vandaag onze innovatie aan de wereld te kunnen tonen. Het wordt tijd dat de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof zowel lokaal als internationaal wordt aangepakt. We bieden de overheid en het bedrijfsleven met het luchtbehandelingssysteem de mogelijkheid om meer te doen voor de volksgezondheid, zonder daarbij economische belangen uit het oog te verliezen. Een win/win situatie. Het is misschien een cliché, maar we hopen dat we hiermee de wereld toch een stukje beter achterlaten dan we haar hebben aangetroffen.’’

Bottleneck voor economische ontwikkeling
Fijnstof staat niet alleen bekend als uiterst schadelijk voor de volksgezondheid, maar ook als belemmering voor landelijke, regionale en lokale investeringen en economische vooruitgang. Maatschappelijke onderwerpen als het verhogen van de maximumsnelheid, de uitbreiding van een luchthaven of de ontwikkeling van grote infrastructurele projecten, gaan tegenwoordig gemoeid met felle discussies over de luchtkwaliteit en de gevolgen hiervan op de volksgezondheid. Naar schatting bedragen de kosten (in ziekte en overlijden) ten gevolge van de vervuiling 1,45 triljoen euro per jaar in Europa, wat gelijk staat aan een tiende van het Bruto Nationaal Product van de Europese Unie.2

Europese normering niet toereikend
De nieuwe technologie maakt het mogelijk om een veel lagere concentratie fijnstof in de lucht te gaan realiseren dan de huidige Europese regels voorschrijven. De huidige richtlijnen richten zich voornamelijk op het terugdringen van de uitstoot van fijnstof bij de bron, door voorschriften voor o.a. vliegen, varen en rijden, andere routes gebruiken, lagere maximumsnelheden, enz. De Europese richtlijnen zijn echter lang niet afdoende om daadwerkelijk impact te hebben, omdat deze:

  • Te ruim zijn opgesteld om schadelijke effecten te voorkomen;
  • Niet evenredig lopen aan de globale groei in bevolking en technologie;
  • Geen rekening houden met het veel schadelijkere ultrafijnstof.

Met de introductie van een nieuwe luchtbehandelingstechnologie maakt Envinity Group duidelijk dat de bestaande richtlijnen voor fijnstof uitstoot niet meer voldoen aan de huidige standaard.

Fijnstof en ultrafijnstof – hoe schadelijk is het eigenlijk?
Bijna zonder dat we er erg in hebben, ademen we 24 uur per dag kleine doses gifstofdeeltjes uit de omgevingslucht in. Deze minieme, in de lucht zwevende deeltjes, fijnstof- en ultrafijnstof genaamd, zijn voor het oog onzichtbaar, maar desondanks de oorzaak van vele gezondheidsklachten.

Fijnstof, het deeltje kleiner dan 10 micrometer, ontstaat door menselijke en natuurlijke verbranding, wrijving, verdamping of verbinding. Studies wijzen uit dat fijnstof een verhoogd risico op luchtweg- en hartklachten oplevert.3 Het is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als kankerverwekkend en zodoende geclassificeerd als schadelijk voor de volksgezondheid. 4

Over het nog veel kleinere deeltje, ultrafijnstof, horen we vrijwel niets, terwijl de impact op de volksgezondheid nog groter is dan die van fijnstof; het valt het zenuwgestel aan, beschadigt hersencellen en veroorzaakt ontstekingen in het lichaam.5 Ultrafijnstof is het bestanddeel van fijnstof dat kleiner is dan 0,1 micrometer, ofwel 100 nanometer. Het komt vrij bij menselijke verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld afvalverbranding, uitstoot van auto’s en bij het opstijgen en landen van vliegtuigen.6

Envinity Group
De Envinity Group is een technologische startup die zich richt op het duurzaam verbeteren van de toekomst voor mens, dier en milieu. De startup combineert nieuwe en bestaande technologieën tot vooruitstrevende en ambitieuze toepassingen die bijdragen aan een duurzame toekomst; van verbeteren van luchtkwaliteit tot revolutionaire nieuwe technologieën om energie op te slaan. De startup is sinds eind 2015 actief en is gevestigd in Den Helder, Noord-Holland. De technologie van het luchtbehandelingssysteem is wereldwijd uniek en gepatenteerd. Meer informatie over Envinity Group en haar initiatieven is te vinden op www.envinitygroup.com.