RPC Noord-Holland sluit aan bij landelijk bestel en wordt PVO Noord-Holland

Nieuwe naam en meer impact door nauwe samenwerking

Vanaf 1 januari 2023 opereert het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC Noord-Holland) officieel onder de naam Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVO Noord-Holland). RPC Noord-Holland sluit hiermee aan bij het landelijke PVO-bestel.

Het doel van de organisatie blijft na de naamswijziging onveranderd. Wel worden activiteiten en samenwerkingen geïntensiveerd. PVO Noord-Holland helpt ondernemers veilig te ondernemen in een economisch gezond ondernemersklimaat. Het biedt ondernemers een vertrouwd loket waar zij onder andere terecht kunnen voor veiligheidsvragen, trainingen en concrete hulp bij situaties van cybercrime en ondermijning. Cybercrime, ondermijnende criminaliteit, overvalcriminaliteit, uitgaansgeweld en de aanpak van winkeldiefstal zijn de belangrijkste speerpunten.

PVO Noord-Holland maakt de nauwe samenwerking tussen o.a. politie, gemeenten en de private sector nog beter toegankelijk en zichtbaar voor ondernemers in de regio en gaat de dienstverlening in 2023 verder intensiveren. In september werd al gestart met een ‘Aanpak Ondermijning in Noordzeekanaalgebied’ door actief ondernemers en hun medewerkers te helpen met trainingen en lezingen. De mainports, waaronder het Noordzeekanaalgebied, moeten zo onaantrekkelijk mogelijk worden voor drugscriminelen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hier landelijk 29 miljoen Euro voor gereserveerd.

Toename cybercriminaliteit ondernemers
De cijfers benadrukken de noodzaak van de verdere intensivering van activiteiten en de samenwerking in de strijd tegen ondermijning en cybercriminaliteit. Cybersecurity blijkt de grootste uitdaging voor het Nederlandse MKB. Bijna 1 op 5 (19%) ondernemers en besluitvormers in bedrijven met 1 tot 999 werknemers geeft dit aan in een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Kaspersky. Ondernemers maken zich het meest zorgen over datalekken (28%), terwijl bedrijven met 500 tot 1.000 werknemers zich het meest zorgen maken over de weerbaarheid van hun bedrijf tegen cyberaanvallen (50%). Deze zorgen zijn niet ongegrond. 19% van de ondernemers heeft te maken gehad met cyberincidenten. Terwijl slechts 8 procent van de bedrijven tot 10 werknemers zegt te zijn geconfronteerd met een cybersecurityincident, stijgt dit aandeel tot 40 procent bij bedrijven met 100 tot 250 werknemers. Ook ondermijning is een groeiend probleem. Niet alleen neemt het aantal hennepplantages toe, er is tevens een stijging van het aantal drugslabs waarin synthetische drugs zoals XTC en amfetamine worden geproduceerd. Het is voornamelijk een probleem in de buitengebieden, ook in Noord-Holland. Alleen al in de eerste maanden van maart 2021 werden er 6 drugsproductie locaties opgerold, 15 opslaglocaties aangetroffen en 12 dumpingen gevonden.

Eén van de plannen van PVO Noord-Holland in 2023 is het uitbreiden van het Meldpunt Cybercriminaliteit buiten de pilotregio IJmuiden naar de regio’s West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Op deze manier kunnen meer meldingen van cybercrime en verdachte ondermijnende situaties worden verzameld en opgevolgd. Door hier ruchtbaarheid aan te geven wil PVO Noord-Holland ondernemers weerbaarder maken en ze bijstaan met praktische ondersteuning. Samen met gemeenten en het RIEC zal PVO Noord-Holland bovendien bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid op jachthavens tegen ondermijnende activiteiten. Ook wordt de samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland geïntensiveerd om de fysieke veiligheid in de horeca in het verzorgingsgebied Noord-Holland te vergroten.

Meer impact
PVO Noord-Holland verwacht met een structurele Rijksfinanciering vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en een intensievere samenwerking met de andere regio’s, nog meer impact te kunnen maken. Peter Hoes, voorzitter van bestuur PVO Noord-Holland en eigenaar van Alpha Security: “PVO Noord-Holland (of PVONH) is geen praatclub, maar werkt met multidisciplinaire teams hard aan concrete oplossingen voor grote problemen. Zowel landelijk als regionaal moeten we snel en daadkrachtig blijven optreden. De onderwereld is ook steeds beter georganiseerd. Preventief valt er dan ook veel te winnen voor ondernemers die doorpakken met hun beveiliging. Door steeds weer de best practices te delen en actief hulp te bieden zijn we met elkaar weerbaarder en creëren we een vliegwiel als het gaat om veilig ondernemen en een gezond ondernemersklimaat. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor nog meer veiligheidstrainingen en bijeenkomsten én voor concrete ondersteuning bij of na een cyberaanval of de gevolgen van ondermijnende criminaliteit”.

Theo Koster, voorzitter van netwerkorganisatie IJPOS en zelfstandig ondernemer, ziet de samenwerking met PVO Noord-Holland als absolute meerwaarde voor haar leden: “Als voorzitter van ondernemersvereniging IJPOS kom ik met ondernemers in contact die worstelen met de gevolgen van cybercriminaliteit. Voor hen is in 2021, samen met het PVO Noord-Holland, het Meldpunt Cybersecurity in IJmuiden opgericht. Dit initiatief is het resultaat van een publiek-private samenwerking die ondernemers 24/7 praktisch bijstaat wanneer zij slachtoffer worden van cybercriminelen. Het is van essentieel belang dat ondernemers weten wat zij moeten doen én laten, vooraf, maar ook als zij slachtoffer zijn geworden. Door een vertrouwensband met de ondernemers te creëren, delen we kennis, attenderen we elkaar op mogelijke gevaren en kunnen we sneller toewerken naar concrete oplossingen. Het uiteindelijke doel is dat wij gezamenlijk de weerbaarheid van onze ondernemers tegen deze vorm van criminaliteit vergroten.