Ruim 100 KLM-medewerkers ruimen Mysteryland op met ‘Citizen Science’

Toepassing WasteLab van NMCX herkent afvalstromen

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verzamelden 40 KLM’ers op dinsdag 26 februari 2020 een aanzienlijke berg zwerfafval op het Mysteryland festivalterrein naast Hoofddorp. Deze 40 werknemers zijn een deel van in totaal 200 vrijwilligers van KLM die deze week in verschillende teams zwerfafval in kaart brengen en opruimen.

Tijdens het opruimen wordt het zwerfafval meteen digitaal in kaart gebracht. In de komende periode zal het zwerfafval visueel gemaakt worden door NMCX Centrum voor Duurzaamheid middels een nieuwe digitaal project ‘Wastelab’. Dit initiatief gaat uit van Citizen Science, waarbij data, die door burgers wordt verzameld, helpt bij het voorspellen van bijvoorbeeld afvalstromen. Tot en met vandaag zijn er 2551 stuks zwerfafval opgeruimd op het festivalterrein.

De KLM-medewerkers helpen deze week niet alleen het afval opruimen, maar registreren ook het soort afval en de locatie van het gevonden zwerfafval. Zo dragen ze bij aan een toekomstige efficiënte afvalbestrijding. “Door data te verzamelen met inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties, begrijpen we beter wat er ligt, hoeveel er ligt en wat de bron is. Met die informatie kunnen we efficiënter zwerfafval bestrijden. Op deze manier helpen we nu al verschillende gemeenten om zwerfafval beter te bestrijden, te voorspellen en efficiënter op te ruimen,” aldus Virgil Bawits, projectleider bij NMCX.

Smart City Data leidt tot efficiëntie
Het project WasteLab bestaat onder meer uit het toepassen van digitale technieken waarmee NMCX zwerfafval – zowel online als offline – visueel maakt. Het doel op lange termijn is het voorspellen van hotspots en de beweging van (plastic) zwerfafval in steden en vooral ook de (omliggende) natuur. Met als ultieme stip op de horizon: het voorspellen van het gedrag van vervuilers met behulp van Big Data.

NMCX verwacht dat de toename van beschikbare data, gemeenten helpt om nauwkeuriger te voorspellen waar (plastic) zwerfafval zich ophoopt. Hierdoor kan (plastic) zwerfafval efficiënter machinaal worden verwijderd en afvalcontainers effectiever geplaatst. Ook kunnen schoonmaakroutes slimmer worden uitgestippeld. Zo kunnen gemeenten het resultaat van hun opruimactiviteiten maximaliseren en de CO2 uitstoot van het schoonmaakproces verminderen.

Door data duurzaam in te zetten voor het digitaliseren van zwerfafval ontstaat er een door mensen achtergelaten digitaal spoor. Als je data vervolgens visueel maakt en ook deelt, kunnen inwoners zelf ook betere beslissingen nemen wat zij kunnen doen om zwerfafval te voorkomen. Het digitaal in beeld brengen zorgt er op die manier voor dat inwoners op hun eigen manier bijdragen aan een schonere leefomgeving en natuurgebieden. Ook gemeenten kunnen op een heel andere manier nadenken over oplossingen en participatie. Overigens onderzoekt NMCX hoe je burgerdata ook op andere duurzame onderwerpen kunt inzetten. Denk aan locaties met hittestress, luchtvervuiling of wateroverlast. Juist die participatie is waar NMCX voor staat,” besluit Arjanne Lagendijk, directeur bij NMCX, centrum voor duurzaamheid.