Sparrenbosschool terug in gerenoveerd schoolgebouw Bennebroek

Verhuizing Sparrenbosschool 1Na de tijdelijke huisvesting van de Sparrenbosschool bij GGZ InGeest in Bennebroek, keert de school deze week met al haar leerlingen na ruim acht maanden terug naar het gerenoveerde pand aan de Kleine Sparrenlaan 7.

De nieuwe Sparrenbosschool, die sinds 1950 vele generaties met toewijding heeft grootgebracht, biedt vanaf het nieuwe schooljaar in samenwerking met Les Petits ook kinderopvang aan. Het gaat hierbij om een peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang, zodat de samenwerking met de kinderopvang zal worden versterkt.

Op 13 juni vond de officiële sleuteloverdracht plaats door de aannemer en Stopoz, waardoor de groepen nog voor de schoolvakantie intrek kunnen nemen in het vernieuwde onderkomen. Hier is bewust voor gekozen, zodat de kinderen al vroeg kunnen wennen aan de gerenoveerde locatie. Op die manier kunnen de leerlingen na de vakantie gelijk fris beginnen aan het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw dat ze al een beetje kennen. Mede dankzij de betrokkenheid van de leerlingen en hun ouders is de verhuizing gestroomlijnd verlopen.

Modern onderwijs
In de school is flink geïnvesteerd. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om de komende twintig jaar met een professioneel team van leerkrachten de kwaliteit van gericht onderwijs verder te ontwikkelen. De verbouwing is dankzij de gemeente Bloemendaal gerealiseerd. Met de uitbreiding en renovatie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd en is het pand uitgerust met eigentijdse onderwijsinnovaties. Zo hangen in alle klaslokalen digitale schoolborden en zijn de ICT-voorzieningen verder gemoderniseerd.
Het geheel gerenoveerde pand biedt plaats aan ruim 200 leerlingen. De Sparrenbosschool richt zich op modern onderwijs waarbij op het kind toegespitste weektaken het uitgangspunt vormen. Op deze manier kan elk kind op eigen niveau presteren en individuele uitdagingen aangaan. Dit is ook terug te zien in de ‘plusgroepen’: kinderen die meer willen en kunnen worden met aanvullende opdrachten en uitdagingen extra gestimuleerd.

Samen leren
Centraal bij de Sparrenbosschool staan in het bijzonder sport, kunst, cultuur en media. Aan deze onderwerpen wordt onder meer extra aandacht besteed door diverse uitstapjes en excursies naar bijvoorbeeld de Toneelschuur in Haarlem. De Sparrenbosschool biedt zo gedegen onderwijs in een modern jasje. De school maakt met acht andere openbare basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland onderdeel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz). Stopoz gaat uit van de gedachte dat scholen met elkaar meer kunnen bereiken dan elke school afzonderlijk. Elke school heeft een eigen profiel, maar door expertise met elkaar te delen versterken de scholen elkaar. De stichting heeft dan ook als kenmerk ‘excellent presteren, door met elkaar te leren’.

Kinderopvang
Om nog beter aan de wensen van de ouders tegemoet te komen gaat de Sparrenbosschool een samenwerking aan met Les Petits, een professionele organisatie in buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelzalen die vele scholen ondersteunt in de regio. Vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie kunnen kinderen ook buiten lestijden om in de Sparrenbosschool terecht. Met deze samenwerking komt de Sparrenbos ouders tegemoet in hun wens voor het flexibel onderbrengen van kinderen buiten de officiële schooluren om op een vertrouwde locatie, namelijk de school zelf.