Strategische overname pompenspecialist Luitec door familiebedrijf Sellon

LuitecNa bijna 20 jaar als zelfstandig industrieel dienstverlener te hebben geacteerd als toeleverancier van technische componenten en gespecialiseerd in compressoren en pompen, sluit Luitec B.V. zich per heden aan bij Sellon B.V. Deze strategische overname levert Sellon, een specialist in voornamelijk afdichtingen maar ook in pompen, een directe groei op van onder meer markt- en producten-spectrum. Tevens leidt de overname ertoe dat het familiaire karakter verder wordt verstevigd. Sellon werd in de aankoop begeleid door Marktlink Fusies & Overnames B.V. Naast de matching van partijen werden onder meer de (juridische) onderhandeling en bankfinancieringstraject door de overnamespecialist begeleid.

In 1996 startte verkoper Aad Luiten met twee werknemers het bedrijf Luitec. Vanuit Zoeterwoude-Rijndijk groeide het bedrijf uit naar een allround industrieel dienstverlener, die zich bezighoudt met de advisering, verkoop, service en onderhoud van technische componenten in het algemeen en specialisatie in compressoren en pompen. Vanwege de hoogwaardige kennis binnen het bedrijf en de uitstekende geleverde kwaliteit, wist Luitec een mooie positie op te bouwen in onder meer de internationale sector voor luxe jachtbouw.

Na bijna 20 jaar ondernemerschap was de heer Luiten omwille van zijn leeftijd voornemens het bedrijf te verkopen. Continuïteit voor zijn medewerkers stond hierbij voorop. Gezocht werd naar een strategische koper die qua activiteiten, cultuur en filosofie aansloot. Al snel werd in de vorm van Wim van Steenis, eigenaar van Sellon, de ideale partij gevonden. Door de overname ontstaat een organisatie met circa 25 medewerkers en ruim € 6 miljoen omzet.

Van Steenis: ”Luitec en Sellon hebben aanpalende producten die perfect in elkaars afzetmarkten kunnen worden vermarkt. Beide bedrijven onderscheiden zich met diepgaande productkennis, kwaliteitsproducten en een eigen serviceafdeling. Daarnaast was er een goede klik tussen partijen en sluiten onze ideeën om Luitec naar het volgende niveau te brengen perfect aan bij het beeld van Aad Luiten.”

Familieovername
Een van die ideeën betrof de opvolging van de heer Luiten zelf. Dit wordt ingevuld door de broer van Wim, de heer Karel van Steenis. Karel van Steenis neemt als medeaandeelhouder naast de dagelijkse leiding ook het netwerk en de salesactiviteiten van de heer Luiten over. Karel van Steenis: “In de loop der jaren heb ik veel technische en commerciële bagage opgedaan bij groothandelsondernemingen zoals ERIKS. Ondanks goede perspectieven daar, kon ik deze kans onmogelijk aan me voorbij laten gaan.”

Naast Wim en Karel van Steenis is een andere broer ook als ondernemer in een aanpalende markt actief. Wim van Steenis: “Inrada Flow Controls is ook eigendom van de familie en dit bedrijf is sterk in appendages en besturingstechniek. Net als de producten van Sellon sluiten de assortimenten van Inrada en Luitec goed op elkaar aan. Hiermee kunnen we klanten een totaalpakket bieden in diverse markten zoals de maritieme sector, foodsector en de procesindustrie.”

Volgens Jan Dijkmans van Marktlink past dit familieaspect in een trend die Marktlink de laatste tijd vaker waarneemt. Dijkmans: “Bij diverse trajecten was verkoop aan een externe familie de uiteindelijke uitkomst. Redenen hiervoor zijn financieel (meer slagkracht) en operationeel (meer kennis en ervaring), maar vooral ook vanwege de onderlinge belangen. Binnen de familie is het vaak makkelijker afspraken maken dan met externe partijen.”

Scherpe financieringsvoorstellen
Het acteren van de uitgenodigde banken verdient wat Dijkmans betreft een pluim: “Ook in dit traject bewezen de banken dat ze er weer duidelijk zin in hebben. Dit uitte zich niet alleen in voortvarend handelen, maar vooral ook in scherpe voorwaarden ten gunste van de klant.”

Uiteindelijk wist de huisbankier van Sellon, Rabobank, de heren Van Steenis het beste te overtuigen. Wim van Steenis: “De Rabobank financierde in 2008 ook mijn overname van Sellon en is altijd goed haar afspraken nagekomen. Ze geloven in onze visie en geven ons de ruimte om te investeren in de toekomst van Luitec.”
Die toekomst houdt onder meer in dat Luitec verhuist naar een groter en modern pand in de directe omgeving. Karel van Steenis: “Als Luitec volgend jaar 20 jaar bestaat, willen we relaties kunnen uitnodigen in een representatief pand, dat staat voor wat we willen zijn: ondernemend, kwalitatief en gericht op de toekomst.”