Technologiepartner Energy21 versterkt positie in energiemarkt door overnames van softwareleveranciers Ecedo en Jules

Energy21 breidt haar productportfolio voor de energiemarkt uit met de overnames van softwareleveranciers Ecedo en Jules. Met deze acquisities versterkt Energy21 haar positie als technologiepartner voor Europese energiebedrijven en afnemers.

De overnames van Ecedo en Jules door Energy21 resulteren in een uitbreiding van de dienstverlening voor energieleveranciers. Meer en meer leveranciers kiezen voor een gestandaardiseerde software service door de toegenomen complexiteit en de noodzaak om up-to-date te blijven in een snel veranderende markt.

Deze twee overnames passen goed in de strategie van Energy21. Door het toevoegen van de software-oplossingen en kennis van Ecedo en Jules zijn we nog beter in staat om het volledige energiebedrijf te ondersteunen bij de huidige en toekomstige marktontwikkelingen,” aldus Michiel Kuiper van Energy21 “Mede door de snelle toename van duurzame energie is bij zowel energieleveranciers als gebruikers een groeiende behoefte aan complexe energieproducten zoals dynamische en flexibele contracten. Na de overname bedient de groep gezamenlijk ongeveer 50 klanten, variërend van nieuwe uitdagers tot gevestigde multinationals, in zowel Europa als in het Verenigd Koninkrijk. Wat de teams verbindt? Passie voor de energiemarkt, brede expertise en het veilig en goed kunnen leveren van business kritische softwareservices”.

Ecedo levert al ruim tien jaar software-oplossingen aan energieleveranciers voor traditionele en dynamische contracten. Ecedo is afgelopen jaren sterk gegroeid en ondersteunt haar ruim 15 klanten met het beheren, registreren en factureren van circa 1 miljoen energiegebruikers. De introductie van flexibele contracten en Electric Vehicle (EV)-laden, als ook nieuwe reguleringen zoals het energieplafond, hebben geleid tot een toegenomen vraag naar Ecedo’s cloud-based software services.

Met Jules wordt een softwareservice aan de groep toegevoegd, waarmee energieleveranciers complexe producten kunnen aanbieden aan grote energiegebruikers. Jules, dat gevestigd is in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk, levert onder andere een energie-inkoopplatform. Met dit platform worden grote self-service afnemers in staat gesteld om zelfstandig hun gas- en elektriciteit posities te managen. De energieleveranciers kunnen met deze software oplossing vele klanten op een schaalbare en kostenefficiënte manier bedienen.

De combinatie telt ruim 100 medewerkers en bestaat voornamelijk uit software-ontwikkelaars, (implementatie)-consultants en een supportteam. De groep verwacht een jaaromzet van ongeveer €20 miljoen in 2023.

De overnames worden ondersteund door meerderheidsaandeelhouder Vortex Capital Partners. Jorre Bonjer van Vortex is enthousiast over de combinatie: “Energy21, Ecedo en Jules leveren cruciale software-oplossingen die ontwikkeld zijn op basis van diepgaande marktkennis en vele jaren ervaring. Door de verdere verbreding van het productportfolio en de groeiende internationale footprint is de groep nog beter in staat om haar klanten te ondersteunen bij de huidige en toekomstige marktontwikkelingen.