Toename investeringen buitenlandse bedrijven in regio Noord-Holland Noord

Aangewakkerd door voornamelijk ontwikkelingen in de zaadveredeling en in duurzame energie zijn de buitenlandse investeringen in de regio Noord-Holland Noord toegenomen in 2017. Zo bedroeg de buitenlandse investering in Seed Valley vorig jaar 65 mijoen euro. Voor energie betrof het een investering van ruim 200 miljoen euro in deze regio.

In 2017 hebben verschillende buitenlandse bedrijven in Noord-Holland Noord, in de agri&food sector met name in de zaadveredeling, aangekondigd om verder te investeren in productie- en onderzoeksfaciliteiten. Voorbeelden hiervan zijn Monsanto, Syngenta, Hazera en Lotus Bakeries.

Ook investeringen in duurzame energie nemen toe: In 2017 heeft Vattenfall/NUON 32 windturbineposities overgenomen en in 2018 starten zij met de bouw van 100 windturbines in Hollands Kroon. Met een investering van ruim 200 miljoen euro wordt hiermee het grootste windpark op land gerealiseerd in Nederland. Microsoft heeft inmiddels aangekondigd om een groot deel van de 450 MW capaciteit van het NUON windplan in Hollands Kroon af te nemen voor haar datacenter in Middenmeer.

Eind 2017 heeft het Chinese energiebedrijf Astronergy aangekondigd te investeren in een 15 MW zonneweide op Businesspark Andijk-Zuid. Deze alternatieve invulling van een bestaand bedrijventerrein sluit goed aan op de regionale ambitie in energietransitie. Begin 2018 is de SDE-subsidie definitief toegekend en in de zomer van 2018 wordt met de bouw van het zonnepark gestart.

Energy Innovation Park Alkmaar
In Alkmaar hebben zich op het Energy Innovation Park Alkmaar en het omliggende Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid nieuwe bedrijven gevestigd en zijn andere bedrijven uitgebreid. Buitenlandse bedrijven die recent op Energy Innovation Park zijn gevestigd zijn Dipanox en Hail Europe. Het Chinese bedrijf Donghua heeft in 2017 op de locatie Het Venster haar nieuwe bedrijfspand geopend.

Windparken op zee
In Den Helder is de offshore energie markt volop in beweging. De meest noordelijke plaats van provincie Noord-Holland profiteert van de toenemende vraag naar logistieke oplossingen voor de windparken op zee. In 2017 is expertise en haven- en luchthaveninfrastructuur nog eens krachtig neergezet in het nationale bidbook Offshore Wind. Doel van het bidbook is buitenlandse investeerders in windparken op de Noordzee bekend te maken met het gunstige investeringsklimaat van de regio Holland boven Amsterdam.

Het aantrekken van de investeringen bevestigt de kracht van het vestigingsklimaat in NHN. Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “De focus van de regio op Energie, Water en Agrifood werpt steeds meer zijn vruchten af. De aantrekkingskracht van de regio neemt toe door dit duidelijke profiel. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN staat klaar voor investeerders om hun vestiging of uitbreiding soepel te laten verlopen.

Invest in Holland-netwerk
NHN is partner van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en het Invest in Holland-netwerk. Dit netwerk werkt intensief samen om buitenlandse bedrijven naar Nederland te trekken of in Nederland te behouden. NHN begeleidt jaarlijks circa 50 (buitenlandse) bedrijven bij investeringsprojecten in Noord-Holland Noord. Daarnaast houdt NHN contact met de bestaande buitenlandse bedrijven in de regio om snel te kunnen schakelen als er plannen zijn voor uitbreiding.

Ruim één procent van de bedrijven in Nederland is een buitenlandse vestiging. Deze bedrijven zorgen voor maar liefst zestien procent van alle banen in Nederland (ruim 900.000 arbeidsplaatsen) en voor ruim een kwart van de totale toegevoegde waarde van het bedrijfsleven. 36 procent van de omzet en bijna een kwart van de investeringen komt van bedrijven in buitenlandse eigendom; zo’n 12 procent van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven (165 miljard euro) is afkomstig van een bedrijf met een Amerikaanse moeder. Omzet en werkgelegenheid van deze bedrijven groeien beduidend harder dan van bedrijven in Nederlandse handen (CBS, 2016).

Voor informatie: www.investinnhn.com en www.nhn.nl.