Bedrijventerrein De Houtwegen wordt schoner en veiliger

INTENTIEVERKLARING VOOR EEN VEILIG BEDRIJVENTERREIN

Ondertekening intentieverklaring De Houtwegen 1HEEMSKERK, 23 APRIL 2013 – Bedrijventerrein De Houtwegen in Heemskerk wordt in de toekomst een stuk schoner, netter en veiliger. Daar gaan de gemeente Heemskerk, brandweer Kennemerland, politie Noord-Holland, parkmanagement IJmond, Ondernemersvereniging OHBU en de ondernemers op het bedrijventerrein sámen voor zorgen. Dat hebben deze partijen vanmiddag, 23 april 2013 om 16.00 uur, met elkaar afgesproken door het ondertekenen van de Intentieverklaring Samen Veilig Ondernemen.

Eerste stap
De ondertekening van de intentieverklaring is een eerste stap om de veiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren. Schoon, heel en veilig zijn daarbij de kerndoelen. Als tweede stap kunnen de eigenaren van de bedrijven op het terrein binnenkort via een enquête hun mening geven over de huidige stand van zaken. Ook komt er een uitgebreide inspectie van het bedrijventerrein , waarbij aandachtspunten en risico’s worden genoteerd. Aan de hand daarvan zal een lijst met verbeterpunten worden opgesteld.

Groepsfoto SVO werkgroep met gemeente Heemskerk, brandweer, politie, parkmanagement IJmond, Ondernemersvereniging OHBU en Samen Veilig OndernemenVeiligheidsgevoel moet omhoog
Doel van Samen Veilig Ondernemen is ook dat het veiligheidsgevoel van mensen die op het terrein werken, verbeterd wordt. Ernst de Haas, bestuurslid van ondernemersvereniging OHBU en eigenaar van een bedrijf op De Houtwegen: “Ik merk dat sommige van mijn medewerkers liever niet overwerken, omdat gevoel van veiligheid ‘s avonds ontbreekt”. De Haas verwacht dat de concurrentiepositie van De Houtwegen door de invoering van Samen Veilig Ondernemen zal verbeteren: “Een mooi bedrijventerrein trekt mooie en gezonde bedrijven aan. Samen Veilig Ondernemen geeft ons een goede norm om de uitstraling van het bedrijventerrein mee te beoordelen”.

Ondertekening
De intentieverklaring is ondertekend door burgemeester Tabak van Heemskerk, districtscommandant Schoonderwoerd van brandweer Kennemerland, voorzitter Wisker van ondernemersvereniging OHBU en commissaris Boudewijn van politie Noord-Holland.

Over Samen Veilig Ondernemen
Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen (SVO) de Houtwegen streeft ernaar dat ondernemers minder te maken krijgen met criminaliteit, door de veiligheid op het bedrijventerrein te stimuleren. SVO geeft een veiligheidskeurmerk uit, zorgt voor voorlichting en organiseert (overval)trainingen en congressen. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, waaronder Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, diverse gemeenten Noord-Holland, politie, brandweer en lokale ondernemers. SVO is een initiatief van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland. Meer informatie op www.samenveiligondernemen.nl.

Over De Houtwegen
Bedrijventerrein De Houtwegen is in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld. Het gebied ligt aan de westkant van Heemskerk. Het is ongeveer 22 hectare groot en er zijn 124 bedrijven gevestigd, voornamelijk midden-en kleinbedrijf.