Home Alle persberichten Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord-Holland officieel van start

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord-Holland officieel van start

0

Lancering veelplegerswebsite en aanbod van nieuwe trainingen in 2014

Oprichting RPC NH met de vertegenwoordigers van Publieke en Private partnersGisteren ondertekenden de bestuurders voor de oprichting van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland. Vanuit de krachtenbundeling wordt de criminaliteit tegen het bedrijfsleven collectief bij de wortel aanpakt. Voorzitter Fabian Nagtzaam (MKB Noord-Holland) en o.a. Raad van Toezicht-leden Jaap Nawijn en Peter Holla ondertekenden hiervoor gisteren de statuten in. Het RPC Noord-Holland gaat hierbij nauw samenwerken met Burgernet. Het Samen Veilig Ondernemen wordt onderdeel van het RPC Noord-Holland.

De samenwerking tussen gemeenten, politie en brandweer (overheden) en het georganiseerde bedrijfsleven (private partijen) maakt zich sterk om criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven aan te pakken. Het geografische werkgebied van de nieuw opgerichte stichting RPC Noord-Holland komt overeen met politie-eenheid Noord-Holland.

“De meerwaarde zit in de bestuurlijke verantwoordelijkheid, waar private partijen worden erkend als volwaardige partners binnen het integrale veiligheidsdomein. Als door bijvoorbeeld geografische schaalvergroting alle partijen en gemeenten participeren binnen het verzorgingsgebied van het RPC, ontstaan er veel synergievoordelen,” aldus voorzitter Fabian Nagtzaam. “Door de samenwerking ontstaat een goed georganiseerde infrastructuur waardoor diverse veiligheidsthema’s op lokaal niveau effectief kunnen worden ingezet.”

Een van de eerste initiatieven die op de rol staat is de lancering van een veelplegerswebsite. Het gaat hierbij om een overzicht van notoire criminelen die de bijzondere status van veelpleger genieten. Ondernemers en winkeliers krijgen onder bepaalde voorwaarden toegang tot de beveiligde website. Via de nieuwe website www.rpcnoordholland.nl kan worden ingelogd. De veelplegerswebsite is nu alleen toegankelijk voor ondernemers in Kennemerland. Voorbereidingen worden getroffen voor de ontsluiting van deze website voor de aangesloten gemeenten bij RPC Noord-Holland.

Successen
Op de bijeenkomst woensdagmiddag werd teruggekeken op de resultaten en de successen van de aanpak van het RPC tot nu toe. Dankzij de diverse, door het RPC georganiseerde, overvaltrainingen zijn tot op heden ruim 2000 ondernemers voorgelicht hoe te handelen tijdens een overvalsituatie. De gratis trainingen zijn erop gericht de veiligheid van ondernemers en personeel te vergroten. Vanwege het succes worden er in 2014 twintig nieuwe overvaltrainingen georganiseerd.

Ook heeft het RPC zich sterk gemaakt voor het stimuleren van KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) en organiseert ze verschillende congressen. Voor 2014 worden twee gratis congressen georganiseerd rondom het thema Cybercrime. Volgens Peter Holla, plaatsvervangend politiechef van Politieregio Noord-Holland, gaat de RPC verder op de succesvol ingeslagen weg: “Er zijn het afgelopen jaar allerlei mooie initiatieven ontplooid. Door deze stap te zetten waarborgen we dat deze initiatieven niet verdrukt raken, maar dat ze breed gedragen worden door een bestuur van ondernemers en een Raad van Toezicht. Door de laagdrempeligheid hebben we beter contact met elkaar en kunnen we zorgen voor een veiliger ondernemersklimaat.”

De ambitie van het RPC is om hét erkende instituut te zijn ten aanzien van het ministerie van Veiligheid en Justitie en lokale overheden om veilig ondernemen op lokaal niveau te bevorderen. Nagtzaam: “Door de krachten te bundelen kunnen we dankzij een stevige Publiek Private samenwerking bijdragen aan de beheersing van criminaliteit rond het bedrijfsleven en de leefbaarheid tussen winkelcentra en bedrijventerreinen vergroten.”