Veiliger ondernemersklimaat door collectieve aanpak

Regiegroep SVO overleg 2014Dankzij betrokken ondernemers werpt collectieve aanpak politie en gemeente vruchten af

Onderlinge samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en samenwerkende ondernemers draagt zichtbaar bij aan een veiliger ondernemersklimaat. Door de inspanningen en de betrokkenheid van alle partijen is de kennis over en de aanpak van criminaliteit verder verbeterd. Dit en meer was de conclusie van de jaarlijkse regiegroepbijeenkomst Samen Veilig Ondernemen (SVO) gisteren in het Stadhuis van Haarlem.

Het doel van de bijeenkomst van de regiegroep Samen Veilig Ondernemen, een instrument van het RPC, was om de collectieve activiteiten van de betrokkenen van het afgelopen jaar te evalueren. En om nieuwe afspraken te maken over de aanpak van criminaliteit voor 2014 in de Haarlemse regio. Tijdens de bijeenkomst werd bevestigd dat het noodzakelijk is om samen te blijven werken op het gebied van veiligheid. Hierbij werd benadrukt dat alleen door de continuering van nauwe onderlinge samenwerking er verschil gemaakt kan worden op het gebied van veiligheid in de diverse winkelgebieden en het bedrijventrein de Waarderpolder.

Uitreiking veiligheidscertificaten
Tijdens de bijeenkomst werden verschillende veiligheidscertificaten officieel uitgereikt door burgemeester Schneiders aan de winkelgebieden; Beatrixplein, het Marsmanplein en het winkelgebied Binnenstad Haarlem. Ook de Waarderpolder ontving dit certificaat Deze gebieden hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de eerder in kaart gebrachte verbeterpunten op het gebied van veiligheid te realiseren.

Burgemeester Schneiders van Haarlem is erg te spreken over het RPC en de betrokkenheid van alle deelnemende partijen: “Het is goed dat de winkeliers en ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen, voor een veilig winkelgebied (en industriegebied). Dat is niet alleen goed voor de ondernemers maar draagt ook bij aan de veiligheid van bezoekers, klanten en werknemers. De politie kan het niet alleen doen.” En verder: “Ik kan mij goed herinneren dat een juwelier hier in de stad, bijzonder blij was met een overvaltraining van Samen Veilig Ondernemen. Daardoor heeft hij goed gehandeld, tijdens een overval op zijn zaak. Hij stormde namelijk niet op de overvallers af, wat eigenlijk wel in zijn aard ligt. Dat is namelijk het slechtste wat je kunt doen in zo’n situatie.”

Groter verzorgingsgebied
Marco Verschragen van het RPC vertelde dat het verzorgingsgebied van de activiteiten van het RPC is vergroot. Om die reden groeit het RPC naar de politieregio Noord-Holland. Alle betrokken partijen van het verzorgingsgebied waren tijdens deze bijeenkomst in het Haarlemse stadhuis vertegenwoordigd. Zoals vertegenwoordigers van ondermeer de SVO’s Binnenstad, Marsmanplein, Schalkwijk, Cronjéstraat, Waarderpolder en Beatrixplein, Verder waren de brandweer, politie, veiligheidsfunctionarissen van de gemeente Haarlem, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nederland en managers van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC) aanwezig.