Home Alle persberichten CO2 silo’s Altongebied eerste stap naar een energieneutraal 2030

CO2 silo’s Altongebied eerste stap naar een energieneutraal 2030

0
CO2 silo’s Altongebied eerste stap naar een energieneutraal 2030
Melvin Tesselaar voor zijn Co2 silo.

In het Altongebied zijn de eerste CO2 silo’s geplaatst en in gebruik genomen. Hiermee zijn de ondernemers in het gebied actief aan de slag gegaan met de duurzaamheidsdoelen uit de ‘Toekomstvisie Alton’, die eind maart door de Ondernemersvereniging Alton werd overhandigd aan de gemeente Heerhugowaard, de provincie Noord-Holland en Rabobank Alkmaar. Door ingebruikname van de silo’s wordt de uitstoot van CO2 met tonnen gereduceerd.

De silo’s zijn geïnstalleerd bij de bedrijven Tesselaar en Numan Paprika en zijn van het bedrijf Air Liquide Benelux Industries. De grote opslagruimten zijn gevuld met het bijproduct CO2, dat is opgevangen bij een installatie in Rozenburg en onder het programma ‘Green Offer’ energieneutraal is omgezet in vloeibare zuivere CO2. De vloeibare CO2 wordt toegediend aan de planten. De glastuinbouwbedrijven voorkomen daarmee de zogenaamde zomerstook: het laten draaien van de gasturbines om CO2te produceren, terwijl de warmte niet wordt benut. Door het toedienen van de vloeibare groene CO2, reduceren zowel de producent als de glastuinbouwbedrijven hun carbon footprint.

Er is een toenemende vraag naar vloeibare CO2. Veel tuinders hebben moeite om genoeg CO2 te produceren om tot een gezonde wisselwerking met de gewassen te komen. Vloeibare CO2 is een hoogwaardig product en een commodity voor de voedingsmiddelenindustrie voor toepassing in productieprocessen alsmede voor de Nederlandse glastuinbouw, waar het de groei en kwaliteit van gewassen bevordert.

Vrijstelling bestemmingsplan
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hielp Tesselaar en Numan Paprika met het verkrijgen van een vrijstelling voor de plaatsing van de silo’s, omdat plaatsing oorspronkelijk niet binnen het bestemmingsplan past.

Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: “Met het plaatsen van deze silo’s zetten wij daadkrachtig in op de modernisering en zetten wij de goede stap op weg om de doelstelling op langetermijn te realiseren. Qua ontwikkeling en innovatie in glastuinbouw is de regio Noord-Holland Noord zijn tijd ver vooruit ten opzichte van de rest van Nederland.”

Toekomstvisie Alton
In de Toekomstvisie spreken de ondernemers de ambitie uit om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Het Altongebied is goed voor circa 30% van het totale energieverbruik van de gehele gemeente Heerhugowaard en moet hiervoor geherstructureerd worden.

Het Altongebied typeert zich als een volwassen glastuinbouwgebied, gericht op hoogwaardige nicheteelten met een hoge toegevoegde waarde per vierkante meter. De nadruk in de herstructurering ligt op het verbeteren van de economische vitaliteit door de ontwikkeling en groei van de bestaande ondernemingen te bevorderen. Door verduurzaming van de energievoorziening en optimaliseren van de ruimtelijke structuur kan hieraan invulling gegeven worden.

De herstructurering van Alton en de rol van de gebiedscoördinator kunnen rekenen op veel bestuurlijke aandacht. Alton is de best presterende pilot binnen het landelijke programma Modernisering Teeltareaal van het ministerie van EL&I.

image003image005