Een wereldprimeur voor de regio Noord-Holland Noord

De eerste waterstofmolen voor duurzame brandstof komt in de Wieringermeer

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en duurzame waterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland Noord onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens 5 waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren.

De Lagerwey windmolen, met een vermogen van 4,8MW, zal geschikt worden gemaakt om elektrolysetechnologie in te bouwen. Door de integratie van beide bewezen technieken kunnen er veel componenten weggelaten worden waardoor de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster wordt.

De waterstofmolen, de eerste in zijn soort, zal worden gedemonstreerd op het windturbinetest-veld van ECN te Wieringerwerf. Idealiter krijgen windturbines in de toekomst een waterstofgas-netwerkaansluiting in plaats van een aansluiting op het elektriciteitsnet. Het transport van de waterstof per buisleiding is significant goedkoper dan transport van elektriciteit door een kabel. Daarbij fungeert de buisleiding als inherente buffer waardoor er veel minder afstemming van vraag en aanbod nodig is, één van de uitdagingen bij ‘normale’ wind- en zonne-elektriciteit. De duurzaam geproduceerde waterstof zal in het project Duwaal worden toegepast bij zogenaamde brandstofcel elektrische vrachtwagens. Naast CO2-uitstoot zullen hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies worden voorkomen. Het project laat daarmee zien hoe de toekomstige energieinfrastructuur vorm kan krijgen.

Voor Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ligt Wieringermeer als locatie voor deze wereldprimeur voor de hand: “Noord-Holland Noord heeft antwoorden op en oplossingen voor uiteenlopende energievraagstukken. Dit wordt nog eens bevestigd door de bouw van de eerste windmolen in de Wieringermeer die direct waterstofgas produceert en door kan leveren als eindproduct. Met een enorme afzetmarkt in de nabijgelegen metropoolregio is dit dan ook een logische locatie.

Het consortium wordt actief ondersteund door Energy Valley dat groene waterstof als belangrijke, toekomstige grondstof en energiedrager ziet voor onder andere industrie en transport. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN stimuleert het plan omdat deze bijdraagt aan de positionering van het testveld in de Wieringermeer en het kansen biedt voor nieuwe werkgelegenheid in de regio.