Home Alle persberichten 70 miljoen euro aan glastuinbouwinvesteringen in de pijplijn

70 miljoen euro aan glastuinbouwinvesteringen in de pijplijn

0
70 miljoen euro aan glastuinbouwinvesteringen in de pijplijn

Zeven subsidie-aanvragen voor bedrijfsverplaatsing ingediend in Noord-Holland Noord

Op woensdag 28 februari sloot de tender van het POP3 subsidie-programma ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ van de provincie Noord-Holland. Vanuit Noord-Holland Noord zijn zeven subsidie-aanvragen ingediend voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van € 5,1 miljoen. De totale investeringen van de bedrijfsverplaatsingen zijn geraamd op ruim € 70 miljoen. De bedrijven krijgen in september 2018 te horen of de subsidie wordt toegekend en hebben vervolgens tot mei 2021 de tijd om hun plannen uit te voeren.

In de pot is € 9,3 miljoen beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven, die verplaatsen vanuit het buitengebied naar zogenaamde glasconcentratiegebieden. Projectmanager Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is blij met de bedrijfsverplaatsingsplannen: “Het clusteren van glastuinbouwbedrijven in glasconcentratiegebieden versterkt het vestigingsklimaat en zorgt tegelijkertijd voor een aantrekkelijker landschap. In Noord-Holland Noord zijn er drie concentratiegebieden: Agriport A7 in de Wieringermeer, Grootslag bij Andijk en Alton in Heerhugowaard. In deze gebieden is straks alle benodigde infrastructuur aanwezig om milieuvriendelijk te produceren, zoals warmtenetten, geothermie bronnen en een CO2-net.

Ook Monique Stam, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid van gemeente Heerhugowaard, is blij met de bedrijfsverplaatsingsplannen. “Een aanzienlijk deel van de investeringen zal plaatsvinden in het Altongebied. Sinds 2013 werken we samen met de ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf NHN, provincie Noord-Holland, HVC en Rabobank aan het toekomstbestendig maken van het gebied. Deze investeringen geven een mooie impuls en dragen bij aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

Eén van de bedrijven, die een subsidie-aanvraag heeft ingediend, is Amigo Plant. Gerard van Langen, directeur-eigenaar: “Amigo Plant heeft het plan om twee verspreid liggende glastuinbouwlocaties uit de dorpskern Heerhugowaard ’t Kruis, met een totale glasoppervlakte van ruim 4 hectare glas, te verplaatsen naar het glastuinbouwconcentratiegebied Alton. Hiertoe hebben we in 2017 een perceel van 10 hectare aangekocht aan de Schoutenbosweg. Met deze verplaatsing zijn er veel positieve effecten voor Amigo Plant en de omgeving in Heerhugowaard. De verkeersdruk van vrachtwagens neemt sterk af op de Jan Glijnisweg. Bovendien is er een sterke verduurzaming mogelijk, omdat de nieuwe locatie van Amigo Plant in Alton verwarmd wordt met het warmtenet van de HVC. De uitvoering hiervan start in maart 2018. Voor ons verplaatsingsplan wordt nauw samengewerkt met de gemeente Heerhugowaard, de provincie Noord Holland, HVC en Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN). Dave Vlaming van ONHN heeft ons afgelopen anderhalf jaar intensief ondersteund bij de verplaatslingsplannen. Als coördinator heeft hij de strategische lijnen uiteengezet en partijen bij elkaar gebracht om de benodigde randvoorwaarden te creeëren. Zonder coördinator is het als bedrijf lastig om bestuurders van deze organisaties samen aan tafel te krijgen.

Ook H.M. Tesselaar Alstroemeria heeft gebruik gemaakt van de POP3-Verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven. Melvin Tesselaar, directeur-eigenaar van H.M. Tesselaar en tevens bestuurslid bij Ondernemersvereniging OVAL: “Wij hebben subsidie aangevraagd voor de verplaatsing van twee solitaire gelegen bedrijven in de gemeente Opmeer en gemeente Heerhugowaard naar onze hoofdvestiging aan de Altonstraat. In totaal breiden we daar uit met ruim 9.500 m2. De uitbreiding wordt voorzien van de modernste teelttechnieken, moderne scherminstallaties, innovatieve LED assimilatiebelichting en difuus glas. Ook ruim 5 hectare van het bestaande teeltareaal wordt verduurzaamd met LED-verlichting. Daarnaast wordt de vestiging aan de Altonstraat 10 intern verbouwd en er komt er een mooi vormgegeven kantoor. Op termijn hopen we ook te kunnen aansluiten op het warmtenet van HVC en CO2-net van OCAP/Linde gas om het bedrijf verder te verduurzamen. De bestaande kassen aan de Hasselaarsweg 7-9 van ruim 1,5 hectare en de kas van bijna 2,0 hectare aan het Pardijs 5 in De Weere worden gesloopt. Met name op de locatie De Weere leidt dit tot een kwaliteitsimpuls aan het landschap. De gemeente Opmeer kon ons plan dan ook van harte ondersteunen. Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft ons begeleid bij de investeringsplannen. Hij kent de juiste personen bij de gemeenten en provincie, waardoor we snel konden schakelen.