Haarlem primeurt met eerste studentenglossy van Nederland

Een letterlijke sneak preview...Op vrijdag 1 juli wordt de eerste studentenglossy van Nederland, de STDNT, gelanceerd in grand-café Storing in Haarlem. Tien studenten van verschillende Nederlandse onderwijsinstellingen hebben onder supervisie van HRLM Media bijgedragen aan de totstandkoming en inhoud van deze eerste editie.

In het 84 pagina’s tellende magazine komen alle onderwerpen aan bod die studenten bezighouden. “Daten, studeren, shoppen, stoppen, stappen en afknappen.Ook komen onderwerpen aan bod die gaan over kunst en cultuur en houden we de student op de hoogte van de laatste trends”, aldus Paul Feldbrugge, een van de initiatiefnemers van de STDNT. Het eerste nummer richt zich vooral op de studenten uit de omgeving van Haarlem. “Na een succesvolle introductie is het onze ambitie om de glossy uit te rollen naar de gehele Randstad”.

De STDNT verschijnt vier keer per jaar, met een eerste oplage van 3.000 stuks. Verspreiding geschiedt via Hogeschool Inholland Haarlem, Haarlemse horeca, de algemene bibliotheek en verschillende studentenhuizen. De STDNT is een gratis uitgave van HRLM Media.

Op 1 juli vanaf 17:00 uur is eenieder welkom om getuige te zijn van de officiële lancering van het spiksplinternieuwe magazine dat aan alle aanwezigen zal worden uitgedeeld.