Haarlemse coffeeshops in training tegen agressie en identiteitsfraude

 Op initiatief van de gemeente Haarlem en het Regionaal platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland krijgen coffeeshop-eigenaren en hun medewerkers in Haarlem deze maand verschillende trainingen om documentvervalsing te herkennen en hoe om te gaan met agressie. Deze trainingen zijn een vervolg op de overvaltraining die in de  zomer van 2012 door RPC Kennemerland gegeven is. De reeks van trainingen maken onderdeel uit van ‘Keurmerk coffeeshops’ dat op initiatief van Burgemeester Bernt Schneiders wordt ingevoerd.

Het keurmerk coffeeshops is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Team Haarlemse Coffeeshophouders, de GGD,  de stichting Drugsbeleid en de cannabis consumentenorganisatie ‘We Smoke’. Roel van der Wal, programmamanager RPC Kennemerland is tevreden over de samenwerking met de 16 betrokken Haarlemse coffeeshops en haar medewerkers. Van der Wal: “In opdracht van de gemeente Haarlem en samen met RPC projectmanager, Kees Goedknegt, hebben we een reeks van trainingen georganiseerd om overlast, geweld en identiteitsfraude samen met de politie aan te pakken.”

Agressietraining Keurmerk Coffeeshop Haarlem

Keurmerk

Doel van het keurmerk is de kwaliteit van de coffeeshops verder te verbeteren op het gebied van veiligheid, overlast, en voorlichting aan de consument. De invoering van het keurmerk zorgt ook voor een versoepeling van het sanctiebeleid. Het voldoen aan de eisen van het keurmerk geeft aan dat betreffende coffeeshop extra maatregelen heeft genomen boven de wettelijk vastgestelde  AHOJG criteria (= geen openlijke Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen verkoop aan Jongeren onder de 18 jaar, geen verkoop van meer dan 5 Gram p.p.).  Het keurmerk bestaat uit een pakket van maatregelen ten aanzien van deurbeleid, huisregels, hygiëne, informatieverstrekking over de productsterkte, een risicoanalyse voor de omgeving en opleidingen.

Verzorgingsgebied

De trainingen maken onderdeel uit van het platform Samen Veilig Ondernemen. Dit platform is een initiatief van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland. Vanuit de nieuwe ‘Stichting Samen Veilig Ondernemen’ zal veilig ondernemen worden gestimuleerd. Zij is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen om criminaliteit in het bedrijfsleven tegen te gaan. Zo komen er diverse initiatieven tot stand, en vormt zij een duidelijk netwerk waar binnen overheid, politie en ondernemers nauw samenwerken.  RPC Kennemerland bestaat uit; het Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, politie, brandweer en alle gemeenten in Kennemerland.