Interactieve masterclass cybercrime voor MKB in Haarlem

Gratis ondernemerstrainingen in Noord-Holland onderdeel van landelijke cybercrime campagne

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) organiseert op dinsdag 2 juli een gratis interactieve cybercrime-training voor MKB-ondernemers in het Seinwezen in Haarlem. En dat is niet zonder reden. Deze masterclass is onderdeel van de landelijke campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die eind mei werd afgetrapt. Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem en ondernemers zijn in toenemende mate de dupe. De doelstelling is het beïnvloeden van de mindset. Deelnemers krijgen handvatten om cybercrime te voorkomen, gedragsverandering bij werknemers te stimuleren en gevolgschade te beperken.

Bewust met hackers aan tafel
Het programma van de masterclass, dat is samengesteld met cyber security experts, de politie, gemeente Haarlem en lokale ondernemersverenigingen, start op dinsdag 2 juli om 18:00 uur in het Seinwezen in Haarlem en duurt tot ongeveer 20:00 uur met aansluitend een borrel. Het is de eerste masterclass van een reeks die komende maanden in Noord-Holland wordt georganiseerd. Een ethical hacker confronteert, deelt ervaringen van en met gedupeerde ondernemers en geeft praktische tips en trics aan de deelnemers. We geven inzicht in het gedachtengoed, de motieven en de methodieken van de moderne cybercrimineel en dan blijken bestaande voorzorgsmaatregelen lang niet altijd de juiste’, benadrukt Projectleider Cybercrime en ondernemer Bernard Klaassen. ‘We denken als ondernemers goede oplossingen te hebben, maar de techniek heeft ons vaak al ingehaald.

De snelheid waarmee cybercrime zich ontwikkelt, is niet bij te benen. Het is een miljardenbusiness en die is niet meer te stoppen vanwege lucratieve businessmodellen die zijn ontwikkeld rondom ransomware. Ondernemingen worden met een druk op de knop volledig lam gelegd, zoals Asco Industries vorige week nog. En het begint met menselijk falen; slechte wachtwoorden, een ondoordachte klik op een vage link of onvoldoende controle op de veiligheid. Daarom focussen we in de trainingen op het veranderen van gedrag van ondernemers zelf, maar vooral ook van hun medewerkers’, meldt Klaassen. Deelnemers ontvangen na afloop dan ook de praktische “Toolbox Cybercrime” waarmee ze direct verbeteringen kunnen doorvoeren en eenvoudiger aangifte kunnen doen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich online inschrijven op de website van www.rpcnh.nl.

Overheden, politie én ondernemers werken samen
Als onderdeel van de landelijke cybercrime-campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ werd ook de MKB Phishing-Test ontwikkeld. Werknemers van MKB-organisaties worden in nauwe samenwerking met de aangemelde bedrijven in het geheim onderworpen aan een test om veiligheid en cyber-weerbaarheid van de organisatie in kaart te brengen en te verbeteren. ‘Uit de enquetes die afgelopen week bij ondernemers in Haarlem werden afgenomen en de gesprekken met werknemers op de vloer, blijkt wel dat veel bedrijven geen protocollen hebben op het gebied van cybercrime’, benoemt Klaassen. ‘In de praktijk zijn weinig werknemers op de hoogte van de do’s en don’ts en vult iedereen “cyberveiligheid” op zijn of haar manier in. Dat dit een groot risico is hoeven we niet uit te leggen. Wees bewust van de gevaren en bereid je organisatie en team goed, dat voorkomt een hoop ellende.

De gemeente Haarlem onderkent de risico’s van cybercriminaliteit. Burgemeester Jos Wienen: ‘Steeds meer Haarlemse ondernemingen worden getroffen door cybercriminaliteit. Haarlem gaat daarom actief aan de slag met ondernemers, zodat zij zich beter kunnen beschermen tegen cybercrime‘.