JCI Kennemerland begeleidt werkloze jongeren naar baan met 1000 Kansen project

Foto door Pressrecord.nl Deelnemers 1000 Kansen tijdens een CV-workshop ...Junior Chamber International (JCI) Kennemerland is deze maand het ‘1000 Kansen’-project gestart voor jongeren in de regio van 22 tot 30 jaar met een MBO+, HBO of WO-diploma. Via dit project begeleidt netwerkorganisatie JCI deze jongeren bij de zoektocht naar hun droombaan op de arbeidsmarkt. Dit traject is een vervolg op een succesvolle pilot eerder dit jaar.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omarmt het ‘1000 kansen’-project als manier om de hoge jeugdwerkloosheid (landelijk 16,5 procent) verder terug te dringen. Ter vergelijking: voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking was dat werkloosheidspercentage in het eerste kwartaal van 2014 ‘slechts’ 9 procent. In de praktijk ligt het percentage van jeugdwerkloosheid zelfs nog hoger; starters en afgestudeerden die tijdelijk vakantiewerk doen of banen hebben die onder het niveau van hun opleiding liggen worden in deze cijfers niet meegenomen.

Foto door Pressrecord.nl Deelnemers 1000Kansen omringd door leden JCI Ke...Programma en gratis workshops
Via workshops en trainingen binnen het ‘1000 kansen’-project stoomt JCI Kennemerland twaalf deelnemers in een kosteloos traject van drie maanden klaar voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De jongeren krijgen onder meer netwerk- en sollicitatietrainingen, leren zich beter (online) te profileren, nemen deel aan bedrijfsbezoeken en doen vrijwilligerswerk. Daarbij krijgen ze coachingssessies van JCI-netwerkleden en krijgen ze beter inzicht in de eigen vaardigheden en sterke en zwakke punten.

Inschrijving
Gezien de positieve reacties op het project en het maatschappelijk belang ervan, is JCI Kennemerland al volop bezig met de voorbereidingen voor een derde traject. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich hiervoor aanmelden via www.jci-kennemerland.nl/1000kansen.