Kooyhaven in Kop van Noord-Holland verankert eerste damwand

Onder toeziend oog van een select aantal genodigden is vanmiddag de eerste damwand verankerd van de Kooyhaven. De officiële handeling werd verricht door Jaap Bond (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland), Jacoba Bolderheij (algemeen directeur Port of Den Helder), Theo Meskers (Wethouder Economische Zaken Hollands Kroon), Edwin Krijns (Wethouder Economische Zaken Den Helder) en Ronald Dirksen (namens het bouwconsortium). Het vijftal was even daarvoor per schip aangemeerd bij het projectgebied.

Met het verankeren van de damwand is een nieuwe fase aangebroken in de ontwikkeling van Kooyhaven, waarmee eind januari werd gestart. De verwachting is dat de ingebruikname van Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. Het terrein biedt bedrijven de mogelijkheid te ondernemen aan het water en activiteiten te ontplooien, die direct in het verlengde liggen van de activiteiten in de zeehaven. Hierbij profiteren de bedrijven van de efficiënte verbinding van het gebied met de regionale logistieke keten in het achterland.

De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland zijn allen betrokken bij de ontwikkeling van Kooyhaven. Zo zijn er afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap over de dijkverlegging, met de provincie als vaarwegbeheerder, met Rijkswaterstaat als wegbeheerder en met de Fietsersbond over de ontsluiting van de Kooyhaven en de kruising van een belangrijke fietsroute. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verstrekte de gemeente Hollands Kroon van een subsidie ten behoeve van Kooyhaven.

Na afloop van de plechtigheid werd er in theater De Kampanje door belanghebbenden en ondernemers getoost op de ontwikkeling. Wethouder Krijns van Den Helder liet bij deze plechtigheid optekenen: “De realisatie van Kooyhaven is een belangrijke impuls voor de economische ontwikkeling van de regio. Hiermee faciliteren we bedrijven en maken we Den Helder én de regio aantrekkelijker voor ondernemers. Een sterke en diverse economie leidt tot meer werkgelegenheid, waardoor onze regio nog aantrekkelijker wordt voor ondernemen, werken en wonen. Als stadsbestuur zien we Kooyhaven als een belangrijke stap vooruit.”

Wethouder Meskers van Hollands Kroon: “Er gloort volop perspectief aan de horizon. We mogen er van uit gaan, dat de olie- en gasindustrie zich op termijn in enige mate herstelt. Daarnaast worden de plannen voor wind op zee steeds concreter. Het voelt goed dat onze regio is voorbereid op deze ontwikkelingen en met de Kooyhaven uitstekende vestigingsmogelijkheden biedt. Er is in de regio veel bestuurlijk draagvlak om door te investeren in de haven van Den Helder, omdat het een banenmotor voor de Kop van Noord-Holland is.”

Ontwikkeling Port of Den Helder
Kooyhaven ligt direct ten zuiden van de N99 en ten oosten van de N9 in de Kop van Noord-Holland, nabij de zeehaven Den Helder. Dankzij de ligging aan het Noordhollandsch Kanaal staat het bedrijventerrein in directe verbinding met het Noordzeekanaal. Kooyhaven biedt ruimte aan bedrijven binnen de supply chain voor de energiemarkt die haven- of watergebonden zijn. Kooyhaven biedt daarnaast ruimte voor andere sectoren die van de ligging en havenfaciliteiten kunnen profiteren, zoals jachtbouw en agribusiness. Kooyhaven is onderdeel van de verdere uitbreiding en ontwikkeling van Port of Den Helder, die afnemer van de grond is.

Algemeen directeur Jacoba Bolderheij “Met dit nieuwe terrein bouwen we voortvarend verder aan de ontwikkeling van Den Helder als offshore hub voor de Noordzee. Deze ontwikkeling is niet alleen gunstig voor de economische toekomstontwikkeling van de stad maar voor de hele economie in regio Noord-Holland Noord. Port of Den Helder is daarom verheugd dit nieuwe terrein te ontwikkelen. We zien uit de offshore positie verder uit te bouwen.”