Meer zeeschepen naar haven Den Helder

Jaarcijfers havenbedrijf bevestigen toename offshore

Offshorekades Den Helder - Foto Flying Focus LRHet aantal offshore gerelateerde zeeschepen dat aanlegt bij de haven van Den Helder is in 2014 toegenomen tot 2.776, een groei van 7% in vergelijking met 2013. Dat blijkt uit de gepubliceerde jaarcijfers van havenbedrijf Port of Den Helder.

“Dankzij goede afstemming met de offshorebedrijven, met de visserij en met de Koninklijke Marine hebben we optimaal gebruik gemaakt van onze havencapaciteit. De komende jaren willen we onze capaciteit nog verder uitbreiden en de haven ontwikkelen als hét knooppunt voor offshore activiteiten in het zuidelijke deel van de Noordzee”, aldus ceo Piet-Hein Kolff van Port of Den Helder.

Banenmotor
Den Helder kent een toenemende economische groei in de offshore-industrie (olie, gas en duurzame energie), defensie-industrie, visserij en maritieme kennisindustrie. Het havenbedrijf faciliteert en stimuleert actief economische groei van bedrijven in de haven en de regio. Kolff: “Afgelopen jaar hebben we een toename gezien van bedrijvigheid en van werkgelegenheid in de offshorebranche. Zo heeft Peterson meer olieplatforms bediend, DHSS meer omzet gedraaid en Seamar een nieuw schip in de vaart genomen. Den Helder ontwikkelt zich echt als banenmotor van de regio.”

Offshore
De offshore-industrie is de belangrijkste economische factor voor de haven van Den Helder. Het merendeel van de zeeschepen die aanleggen zijn offshore gerelateerd. De regio kent bovendien veel ondersteunende en faciliterende dienstverlening aan deze bedrijfstak. Port of Den Helder heeft de ambitie om de komende jaren verder te groeien door samenwerking en innovatieve ontwikkelingen. “Onze missie is glashelder. De haven van Den Helder wordt dé kennis- en servicehub voor de groeiende offshore-industrie in het zuidelijk deel van de Noordzee”, aldus Kolff.

Ruimte voor ontwikkeling
Al geruime tijd ontwikkelt de haven van Den Helder zich als offshore- en defensiehaven van regionaal, nationaal en internationaal belang. In 2013 sloot het havenbedrijf een overeenkomst met de Koninklijke Marine om schepen af te meren in de marinehaven. Afgelopen jaar is er tijdens de Offshore Energy beurs in Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de industrie om optimaal gebruik te maken van de haveninfrastructuur, waardoor meer ruimte ontstaat om kades en kavels commercieel te exploiteren. Ten slotte betekent de ontwikkeling van de nieuwe binnenhaven Kooyhaven een aanvullende ondersteuning voor de zeehaven en de binnenvaart.

Jaarcijfers
Uit de jaarcijfers blijkt dat behalve een toename van de offshore-activiteiten, ook het aantal bezoekende visserijschepen is gegroeid, van 1.905 in 2013 naar 2.000 in 2014. Bij visafslag Hollands Noorden in Den Helder hebben vorig jaar 705 schepen hun vis gelost. Het aantal portcalls van binnenvaartschepen is in 2014 teruggelopen van 229 naar 110.

Foto’s:

Website www.portofdenhelder.eu