PERSBERICHT: Jubilerend Bevrijdingspop Haarlem in het teken van wereldwijde vrede

Wereldpremière van logo nieuw vredesinitiatief MasterPeace

Bevrijdingspop Haarlem bestaat dit jaar 30 jaar. In al die jaren heeft het festival een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de beleving van ‘Dag van de Vrijheid’. En daar zijn we trots op. Stichting Bevrijdingspop hoopt op 5 mei de bezoekers bewust te maken van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Vanuit deze gedachte heeft de organisatie besloten om de nieuwe ambitie van Bevrijdingspop grondlegger Ilco van der Linde te ondersteunen: het opstarten van  het nieuwe, internationale vredesinitiatief MASTERPEACE.

Passend thema

De lancering van MasterPeace sluit perfect aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Vrijheid wereldwijd; wat is daar voor nodig?’. Een serieuze zoektocht naar antwoorden is zeer terecht. Want ook al viert Nederland dit jaar haar 65ste Bevrijdingsdag, in al die 65 jaar heeft de wereld geen enkele dag overal vrede gekend. Het beroemd en bemind maken van die Internationale Dag voor de Vrede kan volgens de vorige week officieel opgerichte stichting MasterPeace een rol vervullen in het terugdringen van conflicten en het investeren in internationale samenwerking en verbondenheid. Vooral wanneer je dit op verschillende niveaus koppelt aan het concreet terugdringen van conflicten, het stimuleren van internationale samenwerking en het stoppen van de weer oplaaiende wapenwedloop.

Officiële lancering MasterPeace

De officiële lancering van MasterPeace staat gepland op de Internationale Dag van de Vrede (21 september 2011). Dan worden de concrete details van concept en campagne naar buiten gebracht, net als de namen van de betrokken partners. In 2014 is de grote finale van MasterPeace in Egypte. Tot die tijd wordt een groot aantal experts, bedrijven en stichtingen bij de ontwikkeling van de campagne betrokken. De nauwe samenwerking met de Stichting Bevrijdingspop past daar uitstekend bij. Tijdens Bevrijdingspop 2010 in Haarlem zal voor het eerst het logo en de slogan van MasterPeace aan de naar verwachting 150.000 bezoekers worden getoond. Het logo is ontwikkeld door de in Barcelona wonende Duitse ontwerpster Marion Dönneweg. De pay off is bedacht door het campagneteam bestaande uit Johan Kramer (documentairemaker, medeoprichter reclamebureau KesselsKramer), Jens Mortier (directeur van het Belgische reclamebureau MortierBrigade) en Tom Himpe (schrijver ‘Advertizing is dead’). Het campagneteam zal tijdens Bevrijdingspop ook een eerste moodclip (kort, informatief filmpje) lanceren.

 

EINDE PERSBERICHT

————————————————————————————————————-

 

Over Bevrijdingspop en aanvullende informatie

Stichting Bevrijdingspop organiseert al sinds 1980 jaarlijks het bevrijdingsfestival in Haarlem – Noord-Holland en is daarmee het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. Zo’n 450 vrijwilligers werken hard mee aan dit unieke festival. Het festival biedt nationale en internationale artiesten een podium en geeft 150.000 toeschouwers elk jaar weer een mix van hedendaagse popmuziek, alternatieve muziek, straattheater en kinderentertainment. Sinds 2008 organiseert Bevrijdingspop ook een klassiek herdenkingsconcert op 4 mei.

 

Bijlage

Aanvullend op de lancering van logo, pay off en moodclip wordt het publiek bij Bevrijdingspop 2010 in Haarlem ook de volgende drie leuke eerste ervaringen met MasterPeace aangeboden:

 

  1. MasterPeace Experience

MasterPeace staat voor het stimuleren van positieve daadkracht en het beperken van conflicten. Gecoördineerd door Shrinath van Praag (directeur Alles Is Goed), en in samenwerking met het Haarlemse bedrijf Robin Good, zullen tientallen ervaren coaches, masseurs, trainers, kunstenaars, musici en zelfs top mediators van het Haarlemse Centrum voor Conflicthantering (CVC) vrijwillig hun expertise aanbieden. Het publiek van Bevrijdingspop kan zo opbouwende energie en technieken ervaren en leren toepassen en conflicten (leren) bijleggen.

Ook is er een tent met bedden, waar het publiek lekker kan gaan liggen met een koptelefoon, die hen over de droom van MasterPeace verteld.

De allergrootste MasterPeace Experience tent zal in de avond worden omgetoverd tot een Peace Party, waarin de DJ’s Brothers in Harmony een centrale rol vervullen.

2. Wereldrecord rode knipperende harten

Niet eerder droegen 20.000 mensen op dezelfde plek en tijd een rood knipperend hart, ter illustratie van hun hunker naar wereldvrede. Bij Bevrijdingspop zal het gebeuren, als opmaat naar nog veel grotere aantallen in de toekomst? Met de aanschaf dragen de bezoekers concreet bij aan de opbouw van MasterPeace, hun eigen nieuwe vredesinitiatief.

De hartverspreiders zullen het publiek ook informeren over MasterPeace en de bedoelingen voor de komende jaren.

3. Muzikale themapresentatie 20’14”

Dirigent Merlijn Twaalfhoven werkt aan de muziekproductie 20.14” met bijdragen van Nederlandse artiesten (live) en buitenlandse artiesten, die in onvrijheid leven in verschillende conflictgebieden (video). De naam van de productie zegt niet alleen iets over de lengte, maar is ook een knipoog naar het jaar waarin de MasterPeace campagne tot een grote finale zal komen.

 

Quote Ilco van der Linde, oprichter Bevrijdingspop

“In de 15 jaar dat ik vrijwillig voorzitter en producent was van Bevrijdingspop heb ik ervaren dat het prima mogelijk is om bedrijven, overheden en honderden vrijwilligers te motiveren om onbaatzuchtig voor een ideaal te knokken. Het festival heeft jarenlang Radio Freedom van het ANC gesteund, het verzet tegen dictator Pinochet in Chili, maar ook organisaties als Amnesty en War Child. Ook heb ik Bevrijdingspop ervaren als het vieren van diversiteit en verbondenheid, iets dat momenteel in Nederland maar ook daarbuiten helaas weer erg onder vuur ligt. De kracht en inspiratie die ik in Haarlem heb opgedaan kon ik vervolgens gebruiken om over heel Nederland de Bevrijdingsfestivals op te starten in opdracht van het Nationaal Comite 4 en 5 mei. Met bijna 1 miljoen bezoekers is dit nu het grootste jaarlijks terugkerende thematische jongerenproject van Europa. En weer iets later, in 2002, werd ik co-founder en internationaal directeur van dance4life. Verspreid over 30 landen betrekt dance4life nu honderdduizenden jongeren bij het terugdringen van HIV en Aids. En weet je waar in 2003 de pilot werd uitgevoerd? In Kaapstad en … Haarlem. Dus waar anders dan in Haarlem zouden we dan nu een tipje van de sluier willen oplichten van dit nieuwe wereldwijde positieve initiatief MasterPeace?

Toen dance4life stond in 2007 ben ik twee jaar lang met mijn gezin door 51 landen in Afrika en het Midden Oosten getrokken. Het was als een warm bad. Overal gastvrijheid, overal jonge mensen die graag met het westen willen samenwerken. Maar wel gelijkwaardig en met respect. Met MasterPeace gaan we proberen om meetbaar bij te dragen aan internationale samenwerking en verbondenheid tussen gewone mensen, kunstenaars en musici. Wellicht inspireren we daarmee de mensen aan de top, want daar is geloof ik wel behoefte aan.”

Quote Marcel Sukel, voorzitter Bevrijdingspop

“Bevrijdingspop is meer dan een gewoon popfestival. Allereerst hoop ik van harte dat al onze bezoekers genieten van een leuke dag. Maar daarnaast hoop ik vooral dat iedereen even stil staat bij de gedachte achter Bevrijdingspop. Namelijk dat we allemaal moeite moeten doen om te zorgen dat vrijheid blijft bestaan. Het idee achter MasterPeace past uitstekend in onze filosofie om bezoekers steeds meer te betrekken bij die gedachte. Daarnaast is het mooi om na 30 jaar de cirkel weer rond te maken door de oprichter een handje te helpen om MasterPeace van de grond te tillen.”