Masterpeace Challenge biedt bezoekers Bevrijdingspop een podium voor het oplossen van een persoonlijk conflict

MasterPeace is een nieuw wereldwijd vredesinitiatief. Het staat voor positiviteit en het concreet tot elkaar brengen van mensen, middels concerten, acties, websites, maar ook pure conflictbemiddeling op alle niveaus. In 2014 wil MasterPeace wereldwijd minimaal 20 miljoen mensen mobiliseren om de 14 belangrijkste conflicten van de wereld te omarmen. Om daar te eindigen, beginnen waar vrede volgens ons start: dichtbij, hier en nu.

Tijdens Bevrijdingspop Haarlem zal MasterPeace voor de circa 150.000 bezoekers een tipje van de sluier oplichten, zodat het publiek ervaart wat MasterPeace is en beoogt te worden. Zo kunnen festivalbezoekers in de zogenaamde MasterPeace Challenge Tent een conflict of meningsverschil uit de wereld helpen. Op deze manier kunnen bezoekers zelf actief bijdragen aan MasterPeace, én staan ze aan de basis van wat gaat uitgroeien tot een nieuw internationaal vredesproject.

Hoe werkt het?

In de tuin van het Provinciehuis staat op 5 mei de MasterPeace Challenge. Op vier manieren kan hier worden gewerkt aan het oplossen van conflicten.

  • Zo kun je in een boksring een ‘MasterPeace Battle’ uitvechten waarbij de betreffende deelnemers gratis worden begeleid door professionele top mediators
  • In de boksring zullen ook strijdende dj’s onder leiding van Dennis van der Geest met elkaar in ‘dialoog’ gaan, maar ook dansers om het publiek te inspireren hun eigen conflicten aan te pakken
  •  Top mediators van het Haarlemse Centrum voor Conflicthantering (CVC), bieden bovendien gratis ‘vredesonderhandelingen’ aan in drie originele grote tipi’s (indianententen) die bij de Challange Tent staan opgesteld. Zij verstrekken tips die je verder kunnen helpen om de strijdbijl te begraven.

Aanmelden

De MasterPeace Challenge is op zoek naar de boze ex, de kwade buurman, de pestende klasgenoot of onmogelijke schoonmoeder. Uiteraard biedt het podium ook de gelegenheid twee mensen in de eigen omgeving met een langdurig conflict aan te dragen om hen te helpen een conflict op te lossen. Aanmelden kan via Kevin Keij Kevin@robingood.nl of Maxime Lohuis Maxime@robingood.nl, beiden van het bedrijf Robin Good in Haarlem. Eventueel wordt er vast door de mediators een telefonisch voorgesprek gevoerd. Wanneer iemand een strijdend tweetal wil helpen door ze op 5 mei mee te nemen naar de MasterPeace Challenge, kan dat ook door hen van te voren op te geven.

Over Masterpeace

Op 5 mei bij Bevrijdingspop staat VREDE als thema centraal. Om die reden heeft Bevrijdingspop het gloednieuwe vredesinitiatief MasterPeace omarmd. Hoewel MasterPeace officieel pas op de Internationale Dag voor de Vrede in 2011 (21 september) wordt gelanceerd, zal er nu toch al vast een tipje van de sluier worden opgelicht; met een Wereldrecordpoging Knipperende Rode Harten Dragen. Met een muziekstuk van dirigent Merlijn Twaalfhoven, dat precies 20 minuten en 14 seconden duurt, als knipoog naar het finalejaar van de MasterPeace campagne: 2014. En met verschillende op inner peace gerichte activiteiten in de tenten van de MasterPeace Experience en de MasterPeace Challenge.

De MasterPeace Challenge wordt georganiseerd door het Haarlemse bedrijf Robin Good, gesteund door het Haarlemse Centrum voor Conflicthantering (CVC) en onder coördinatie van het bedrijf Alles Is Goed. Deze drie bedrijven en ook Hylke Bonnema en zijn United Positivity (UP) werken gratis mee als partner van MasterPeace.