Port of Den Helder boekt positief resultaat 2016

Minder scheepsbewegingen, meer omzet

Port of Den Helder heeft vorig jaar een positief resultaat geboekt van 1,2 miljoen euro. Ondanks de daling van het aantal scheepsbewegingen is de omzet uit de haven licht gestegen naar 4 miljoen euro in 2016. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2016.

Het is evident dat door de lage olieprijs de offshore olie- en gassector onder druk staat. Dat Port of Den Helder desondanks een positief resultaat heeft geboekt, laat zien dat de haven potentie heeft om ook in zwaar weer winst te boeken”, aldus ceo Port of Den Helder Jacoba Bolderheij.

Minder scheepsbezoeken
Het aantal scheepsbewegingen is de afgelopen twee jaar gedaald van 2500 in 2014 naar 2100 in 2016. Deze afname is het gevolg van de aanhoudend lage olieprijs waardoor de offshore activiteiten in de Noordzee zijn teruggeschroefd. De omzet uit de haven is licht gestegen van 3,9 miljoen euro in 2015 naar 4,0 miljoen euro vorig jaar. Dit komt doordat schepen gemiddeld langer in de haven bleven liggen voor de voorbereiding van grotere projecten, onderhoud of in afwachting van een volgende opdracht.

Nieuwe kansen
De neerwaartse trend van het aantal scheepsbewegingen staat bij Port of Den Helder hoog op de agenda. Om in de toekomst meer bedrijvigheid aan te trekken, heeft Port of Den Helder een Routekaart opgesteld. Op grond van een intensieve verkenning van de markt is de verwachting dat Port of Den Helder in de toekomst een groei van activiteiten bij zowel de olie- en gassector als de offshore windsector te zien zal geven. Ook op het gebied van scheepsonderhoud dienen zich nieuwe kansen aan.

Routekaart
De Routekaart is bedoeld om deze kansen te verzilveren door tijdig voldoende ruimte te creëren voor meer bedrijvigheid in de haven. Daarnaast bereidt Port of Den Helder zich voor op een nieuwe marktsituatie met toegesneden faciliteiten, diensten en tarieven.

Port of Den Helder presenteert binnenkort de resultaten en plannen aan de aandeelhouder.