Home Alle persberichten Vijf ton subsidie voor aanleggen walstroom Port of Den Helder

Vijf ton subsidie voor aanleggen walstroom Port of Den Helder

0
Vijf ton subsidie voor aanleggen walstroom Port of Den Helder
Subsidie-uitreiking door Jaap Bond.

Port of Den Helder gaat voor bijna anderhalf miljoen euro zogeheten walstroom aanleggen. De provincie Noord-Holland heeft maandag 23 januari een subsidie van 500.000 euro toegekend aan het project dat onder meer zorgt voor een flinke reductie van de Co2-uitstoot.

Doel is dat schepen na afmeren in de civiele haven overschakelen op walstroom in plaats van te blijven draaien op de eigen motoren. Dit zorgt voor een flinke reductie van emissies en meteen ook voor minder geluid in de haven. Het gaat om het gebied tussen Moormanbrug en de Koopvaardersschutsluis, Nijverheidskade en Spoorweghaven.

Deze ontwikkeling draagt bij aan de stappen die in het kader van de Ecoportcertificering worden gezet om de haven verder te verduurzamen. Port of Den Helder draagt op die wijze bij aan verbetering van het klimaat in zijn algemeenheid en de duurzame borging van het UNESCO-werelderfgoed Waddenzee in het bijzonder.

Directeur Jacoba Bolderheij is blij met deze stap voorwaarts. “Deze investering in walstoom zorgt ervoor dat we verder kunnen gaan met het ontwikkelen van moderne faciliteiten en stappen kunnen zetten bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij danken de provincie Noord-Holland voor de financiële injectie.’’

Mede door het aanleggen van walstroom kan de haven verder ontwikkeld worden en kan de ruimte intensiever worden gebruikt. Zo kunnen de Nijverheidskade en de Spoorweghaven beter gebruikt worden voor langliggers. De ligplaatsen voor de Moormanbrug kunnen dan beter en effectiever worden ingezet voor de offshore en voor het (de)mobiliseren van goederen en crew-changes, het sterke logistieke punt van Den Helder.

Subisies voor duurzamere Noord-Holandse zeehavens
Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland gaan dit jaar 12 projecten van start die zich richten op meer duurzame Noord-Hollandse zeehavens. De projecten leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens en het stimuleren van de circulaire economie.

De initiatiefnemers gaven op 23 januari met gedeputeerde Elisabeth Post (Zeehavens) van de provincie Noord-Holland het startsein voor de uitvoering van deze projecten. Voorbeelden van deze verduurzamingsprojecten zijn een installatie voor het terugwinnen van fosfaat, een installatie voor de verwerking van restladingen van tankschepen, de aanleg van een tankponton voor de alternatieve brandstof LNG en het aanleggen van walstroom. Gedeputeerde Elisabeth Post: “Investeren in duurzaamheid betekent investeren in toekomstbestendigheid. Dat is van belang voor onze Noord-Hollandse zeehavens, als belangrijke pijlers voor onze economie. Ik ben daarom blij met deze initiatieven en de bijdrage die wij vanuit de provincie kunnen bieden.

Gezamenlijk ontvangen de initiatiefnemers een bijdrage van de provincie van €3,3 miljoen. Zelf investeren de initiatiefnemers ruim €14,5 miljoen. Door de uitvoering van deze projecten worden de havens van Den Helder en het Noordzeekanaalgebied verder verduurzaamd en meer toekomstbestendig. Tevens kunnen de projecten als inspiratiebron dienen voor andere havens en ondernemers.