Port of Den Helder kiest voor marktdiversificatie

SONY DSCHavenbedrijf sinds begin 2015 actief bezig met interventieplan

De huidige oliecrisis heeft ook haar uitwerking op de economische activiteit in Port of Den Helder. Door de dalende olieprijs is het aantal offshore (olie en gas) gerelateerde zeeschepen dat de haven in 2015 heeft aangedaan gedaald met 10%. Kwamen in 2014 nog 2.776 schepen binnen, afgelopen jaar waren dit er 2.522. Wel werd de krimp deels ondervangen door een toename van het aantal port calls door zeevissersschepen. De haven noteerde in deze categorie een stijging van 27% (1645 in 2015, ten opzichte van 1295 in 2014). De belangrijkste logistieke offshore haven van de zuidelijke Noordzee werkt sinds begin 2015 op de achtergrond samen met diverse belangrijke partners aan een interventieplan voor de haven om de impact van de oliecrisis te ondervangen.

De wereldwijde oliecrisis houdt de komende periode naar verwachting aan, waardoor de haven genoodzaakt is om in te zetten op een stevige transitie. Door de crisis zijn op de Noordzee circa 30% van de drilling rigs buiten contract en ligt op het Nederlandse deel van de Noordzee 20% van de 180 productie-installaties stil. In het nieuwe interventieplan staan marktdiversificatie, kostenbeheersing, tarievendifferentiatie en een intensievere samenwerking centraal.

Ruimte voor ontwikkeling
Cruciaal voor de ontplooiing van de voorgestelde activiteiten is beschikbare ruimte. Port of Den Helder biedt dat met de recente oplevering (bouwrijp) van de Kooypunt IIIa en de ontwikkeling van het watergebonden bedrijventerrein Kooyhaven, waarvan de oplevering aan het einde van dit jaar wordt verwacht. Beiden zijn gesitueerd in de directe nabijheid van de Den Helder Airport.

De verwachting is dat Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. In de zeehaven is slechts beperkt ruimte beschikbaar, terwijl bedrijven die daar gevestigd zijn (of zich gaan vestigen) ook toeleveranciers en andere (faciliterende) bedrijven aantrekken. Zij kunnen zich vestigen op Kooyhaven. Ook wordt gewerkt aan het parkeren van drilling rigs op de rede en in de haven en wordt er een studie uitgevoerd naar een parkeerfaciliteit voor schepen buiten contract.

Zwarte cijfers
Ondanks de krimp van offshore olie- en gasgerelateerde activiteiten in haven blijft de haven in de zwarte cijfers. De definitieve jaarcijfers over boekjaar 2015 verschijnen deze zomer.

“Het is belangrijk ons bewust te zijn van de effecten van de oliecrisis en hier op in te spelen. Wij zetten in op onze positie als logistieke kennis- en servicehub voor de offshore industrie in de Zuidelijke Noordzee, maar zijn hierin flexibel. Den Helder is ook uitermate geschikt als logistieke offshore haven voor operation en maintenance activiteiten voor de opkomende hernieuwbare energiemarkt,” aldus Whitney Veen, CFO en algemeen directeur ad interim van Port of Den Helder. “Een recente uitgebreide gebiedsontwikkeling rondom onze haven zorgt ervoor dat wij in de toekomst door kunnen blijven groeien in economische activiteiten en de banenmotor kunnen blijven in de regio.”