Wethouder Jan Nieuwenburg opent creatief magazijn Mooizooi in Schalkwijk

Jan Nieuwenburg winkelt bij MooizooiDonderdag 21 maart opende wethouder economische zaken Jan Nieuwenburg de nieuwe locatie van het creatief magazijn Mooizooi, in de voormalige grafische school aan het Terschellingpad, Schalkwijk.

Hiermee stimuleert de gemeente Haarlem actief het ondernemerschap van startende ondernemers door onder andere meer betaalbare en passende bedrijfspanden voor hen te creëren. De afgelopen jaren lag het aantal startende ondernemers in Schalkwijk boven het gemeentelijke en landelijke gemiddelde. 

Jan Nieuwenburg onderstreepte in zijn openingstoespraak het belang van Mooizooi  in Schalkwijk: “Wij zijn als gemeente blij dat Mooizooi hier nu gehuisvest is. We werken verder aan de invulling voor het hergebruik van het Terschellingpad voor de komende zeven jaar, waarbij de verschillende functies elkaar straks moeten versterken en de kansen voor Schalkwijkers worden vergroot op economisch, cultureel en sociaal gebied. Mooizooi is nu de voortrekker en pionier op deze plek.”

Hiermee benadrukte de wethouder dat ondernemers belangrijk zijn voor de wijk. Het creatief ondernemerschap in Haarlem is bloeiende. Ook hier stimuleert de gemeente de samenwerking tussen de creatieve ondernemers, onderwijs, corporaties en bij voorbeeld financiële instellingen. Ook bij het faciliteren en het verminderen van regels voor starters speelt de gemeente een belangrijke rol.

(vlnr) Alice Taylor, Jan Nieuwenburg en Has OushornCreatief met restmateriaal

Mooizooi is een duurzaam, sociaal project waar restafval en –materiaal van bedrijven wordt verzameld en aangeboden voor creatieve doeleinden. De doelgroepen zijn onder andere scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen, kunstenaars en particulieren. In het creatief magazijn kunnen ook feestjes als verjaardagspartijtje voor kinderen georganiseerd worden. Tevens biedt men werkgelegenheid voor mensen die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mooizooi wil een plek creëren waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

De initiatiefnemers van het creatief magazijn; Alice Taylor en Has Oushoorn zijn bijzonder blij met deze nieuwe ruimte en vestigingsplek. De locatie is goed bereikbaar en zichtbaar en vormt een onderdeel van de buurt. Oushoorn: “Mooizooi past uitstekend hier in deze leuke buurt. We kunnen veel voor elkaar betekenen. Het zou mooi zijn als alle culturen hier meedoen, elkaar ontmoeten en samenwerken.”

Haarlem Inc.

Dit voorjaar doet Mooizooi mee aan de finale van Haarlem Inc. Deze ondernemerswedstrijd is er voor iedereen uit de regio Haarlem met een goed idee of een uitvinding. De geselecteerde deelnemers krijgen een eigen coach toegewezen. De organisatie heeft als doel het stimuleren van ondernemerschap in Haarlem en bedrijvigheid tot op wijkniveau aan toe. Haarlem Inc is een samenwerkingsverband van de Haarlemse bedrijven en organisaties Rabobank Haarlem en Omstreken, Pré Wonen, Pot Jonker Seunke Advocaten, Haarlems Dagblad, Hogeschool Inholland Haarlem, JAN© accountants, Haarlem105 RTV, MKB-Haarlem en Young MKB Haarlem. De organisatie heeft als doel het stimuleren van ondernemerschap in Haarlem en bedrijvigheid tot op wijkniveau aan toe.

Website: www.mooizooi.org