Wijkcentrum Stichting Dock feestelijk heropend

19.09.15 Heropening Wijkcentrum Stichting Dock Haarlem (4) (Burgemeester...Burgemeester Bernt Schneiders heeft zaterdag 19 september wijkcentrum Europawijk aan de Laan van Berlijn in Schalkwijk officieel heropend. Dit deed de burgervader door als eerste een wedstrijdformulier in te vullen voor een nieuwe naam voor het wijkcentrum. Het wijkcentrum onderging tijdens de zomermaanden een ingrijpende metamorfose van welzijnsorganisatie DOCK Haarlem. Deze metamorfose was nodig om tegemoet te komen aan de wensen van alle bestaande en nieuwe groepen, die door de ontwikkelingen in de zorg meer aangewezen zijn op de wijk.

Regiodirecteur Dick Jansen van DOCK Haarlem riep in zijn openingstoespraak op om dit centrum samen tot een succes te maken. Om te symboliseren dat vele handen licht werk maken, stempelde de burgemeester vervolgens zijn handafdruk op de nieuwe vlag.

Na deze plechtigheid kon iedereen een kijkje nemen in het eigentijdse en vooral multifunctionele wijkcentrum. De oproep aan het publiek om een nieuwe naam te bedenken voor het wijkcentrum viel in goede aarde. Uit de tientallen ingediende suggesties wordt na 1 december een winnaar gekozen. De winnaar wordt in de watten gelegd met een geheel verzorgd diner voor tien personen, door de vaste kookploeg van DOCK Haarlem: De Kleurrijke Keuken.

Metamorfose
Het nieuwe wijkcentrum is ingericht in ‘woonkamers’ met een grand café-achtige indeling van de centrale ruimte. “Wij springen hiermee in op een duidelijke behoefte, omdat er door ingrijpende veranderingen in de samenleving mensen minder gebruik kunnen maken van de zorg,” aldus Dick Jansen. “Daar is voor ons een rol weggelegd. Ook de toenemende behoefte naar opvoedondersteuning dicht bij huis van ouders stelt andere eisen aan de wijkcentra. Tot slot is er behoefte aan ruimte voor tieners in Europawijk. Na de sloop van het voormalige jongerencentrum Futurzz was er geen goed alternatief.”

De keuken heeft na de metamorfose een centrale rol gekregen en is uitgebreid, omdat de ervaring leert dat veel sociale contacten gestimuleerd worden door met name samen koken en samen eten.

19.09.15 Heropening Wijkcentrum Stichting Dock Haarlem (5) (Band Ongerem...Functie
DOCK Haarlem programmeert naast de bestaande activiteiten voor wijkbewoners, ouderen en mensen met een beperking ook activiteiten voor ouders van jonge kinderen (speelgroepen), tieners en wijkbewoners met een lichte GGZ-beperking. Daarnaast is er nu ruimte voor andere professionals van samenwerkpartners die gebruik kunnen maken van onze spreekkamers, flexplekken en vergaderzalen. Jansen: “Welzijns-, hulp- en zorgverleners vinden het fijn om elkaar gemakkelijk te kunnen ontmoeten op een vaste plek in de wijk en hun cliënten goed door te kunnen leiden naar verschillende vormen van recreatie, ontmoeting en activering.”

DOCK Haarlem werkt in opdracht van de gemeente Haarlem in de stadsdelen Schalkwijk, Oost en Noord. Het beleid van de gemeente is leidend voor het brede aanbod: van kinder- tot ouderenwerk. In Haarlem beheert DOCK drie grote wijkcentra en bijna tien accommodaties waar de organisatie zich richt op specifieke groepen zoals ouders en opvoeders, startende ondernemers, actieve wijkbewoners en natuurlijk jongeren. DOCK Wonen huurt het wijkcentrum van de woningcorporatie Pre Wonen. Website: www.dock.nl/haarlem.