Home Alle persberichten Winkelcentrum Marsmanplein wordt schoner en veiliger

Winkelcentrum Marsmanplein wordt schoner en veiliger

0

SVO MarsmanpleinOp woensdag 16 oktober zijn in Winkelcentrum Marsmanplein vervolgstappen gezet om de veiligheid in het winkelcentrum structureel verder te verbeteren. Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen en Winkeliersvereniging Marsmanplein, politie, brandweer, gemeente Haarlem en SVO/RPC, hebben woensdag diverse verbeterpunten in kaart gebracht als startpunt voor het certificaat Samen Veilig Ondernemen (SVO). Dit certificaat is het vervolg op de eerder behaalde vier sterren ter bevordering van de veiligheid in het winkelcentrum.

De afgelopen zeven jaar is er door alle betrokkenen van het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen en Winkeliersvereniging Marsmanplein gewerkt aan een veiliger winkelcentrum. Om dit te bereiken zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in het nieuwe winkelcentra. SVO organiseerde diverse overval- en winkeldiefstaltrainingen. Verder nam het winkelcentrum deel aan het Donkere Dagen Offensief. (Tijdens dit offensief surveilleert politie extra tijdens de donkere dagen en worden ook burgers, mede door Burgernet, betrokken om de veiligheid in de omgeving te verbeteren). Maar ook de uitstraling van het centrum, bestrating, parkeerproblemen en andere veiligheidszaken worden meegenomen in SVO.

“Met de nieuwe stappen zorgen wij ervoor dat bezoekers en winkeliers ook in de toekomst veilig en in alle rust kunnen blijven genieten van het winkelcentrum. Dankzij de medewerking van alle betrokken partijen en de samenwerking van ondernemers onderling, gaat het momenteel beter met de veiligheid.

Om in aanmerking te komen voor het SVO Veiligheidcertificaat zullen we verbeterpunten in kaart brengen en deze worden getoetst. Streven naar een veilige omgeving is een proces. Het kan altijd beter, té veilig bestaat niet!”, aldus Bert Buter, woordvoerder van de winkeliersvereniging.

Vandaag is door de werkgroep SVO een uitgebreide inspectie uitgevoerd (dagschouw) van het winkelcentrum, waarbij aandachtspunten en risico’s zijn geïnventariseerd. Op 14 oktober hebben de ondernemers een elektronische enquête ontvangen, waarin zij hun mening over de huidige stand van zaken kunnen aangeven, maar ook de verbeter- en aandachtspunten. Aan de hand van de dagschouw en de enquête zal de werkgroep 4 maatregelen kiezen waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden.

Over Samen Veilig Ondernemen
Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen (SVO) en Winkelcentrum Marsmanplein stimuleren een structurele verbetering in de veiligheid van het winkelcentrum, waardoor ondernemers minder te maken krijgen met criminaliteit. SVO geeft een veiligheidscertificaat uit, zorgt voor voorlichting en organiseert (overval)trainingen en congressen. SVO is een uniek samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, waaronder Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, diverse gemeenten in Noord-Holland, politie, brandweer en lokale ondernemers. Meer informatie vindt u op www.samenveiligondernemen.nl.