Winkelcentrum Schalkwijk zet volgende stap met Samen Veilig Ondernemen

04.11.13 SVO WC SchalkwijkMaandag zijn in Winkelcentrum Schalkwijk vervolgstappen gezet om de veiligheid in het winkelcentrum structureel verder te verbeteren. Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen dat bestaat uit Winkeliersvereniging Schalkwijk, politie, brandweer, gemeente Haarlem en Samen Veilig Ondernemen, hebben maandag diverse verbeterpunten in kaart gebracht als startpunt voor het certificaat Samen Veilig Ondernemen (SVO). Dit certificaat is het vervolg op de eerder behaalde drie sterren ter bevordering van de veiligheid in het winkelcentrum.

Sinds juli 2006 is door alle betrokkenen van het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen gewerkt aan een veiliger winkelcentrum. Zo zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in en om het winkelcentrum. Afgelopen maandag is door de werkgroep SVO een uitgebreide inspectie uitgevoerd (dagschouw) van het winkelcentrum, waarbij aandachtspunten en risico’s zijn geïnventariseerd. Ondernemers hebben een enquête ontvangen, waarin zij verbeter- en aandachtspunten kunnen aangeven op het gebied van veiligheid. Aan de hand van de dagschouw en de enquête zal de werkgroep 4 maatregelen kiezen waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden.

SVO organiseerde al eerder diverse overval- en winkeldiefstaltrainingen. Om de veiligheid verder te verbeteren zal het winkelcentrum deel nemen aan het Donkere Dagen Offensief en zal er verder gewerkt worden aan de uitstraling in en om het winkelcentrum. Tevens wordt de bestrating gecontroleerd en jeugdoverlast verder aangepakt.

“Voor het winkelend publiek van Winkelcentrum Schalkwijk is veiligheid gelukkig vanzelfsprekend. Toch is het niet altijd makkelijk om veiligheid te handhaven. Daarvoor is het goed dat er een publiek-private samenwerking is tussen het winkelcentrum en de lokale autoriteiten. Het winkelcentrum beschikt over een permanente beveiligingsdienst en een goed werkend cameratoezichtsysteem. Ondanks dit alles is het van belang om de contacten met de politie en handhaving nog steviger te maken en de samenwerking te optimaliseren. Hier is SVO uitermate geschikt voor. Tevens kunnen er met de gemeente afspraken gemaakt worden over verbeterpunten in de buitengebieden van het winkelcentrum. De aangebrachte verbeterpunten worden in kaart gebracht en zullen na aanpak leiden tot een certificering van het SVO”, aldus Gerard Zwier, winkelcentrummanager.

Over Samen Veilig Ondernemen
Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen (SVO) en Winkelcentrum Schalkwijk stimuleren een structurele verbetering in de veiligheid van het winkelcentrum, waardoor ondernemers minder te maken krijgen met criminaliteit. SVO geeft een veiligheidscertificaat uit, zorgt voor voorlichting en organiseert (overval)trainingen en congressen. SVO is een uniek samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, waaronder Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, diverse gemeenten in Noord-Holland, politie, brandweer en lokale ondernemers. Meer informatie vindt u op www.samenveiligondernemen.nl.