“Visie op ontwikkeling Haarlem Oost en bereikbaarheid Haarlem is aan revisie toe”

Foto vlnr Dick Veldmaat (IKH), Laurette van Halen (KVK), Kees de Jong (Huybens Werkverkeer), Cees Cramer (MKB Haarlem) en Jeroen Boer (VVD)

Politiek café op 22 mei pleit voor opname op politieke agenda: “Visie op ontwikkeling Haarlem Oost en bereikbaarheid Haarlem is aan revisie toe”

De volgorde, waarmee de coalitiepartijen invulling geven aan de visie voor de Oostkant van Haarlem (‘de Oostradiaal’), klopt niet meer en is nodig aan revisie toe. De politiek heeft overhaast besloten de Amsterdamsevaart af te waarderen, waardoor de robuustheid van het netwerk voor wegen in Haarlem en de regio is afgenomen.

De gemeente doet er goed aan de Amsterdamsevaart zo snel mogelijk weer in de oude staat terug te brengen. Dat is de hoofdboodschap van het politieke café, dat afgelopen woensdag 22 mei in ‘De Lichtfabriek’ werd georganiseerd door VVD Haarlem, Kamer van Koophandel en Industrie Kring Haarlem (IKH)

De organiserende partijen zagen maar liefst 65 belangstellenden op de avond afkomen. Alle politieke fracties uit Haarlem waren vertegenwoordigd en zij werden aangevuld met ondernemers uit verschillende kernen en afgevaardigden van wijkraden. Enerzijds hadden zij begrip voor het standpunt van de Gemeente, die vasthoudt aan de gebiedsvisie Anderzijds was er echter ook ongeloof over hoe de coalitiepartijen Groen Links en PvdA vasthouden aan een visie die al achterhaald is.

VVD raadslid Jeroen Boer: “De hele markt en situatie is er niet naar om deze maatregelen door te voeren. De visie is ontwikkeld op basis van een grotere woningbouw aan de oostzijde van de stad. De afwaardering van de Amsterdamsevaart stond in relatie met andere maatregelen, die om verschillende redenen niet zijn doorgegaan.. De volgorde van handelen van de gemeente is verkeerd. Dit moet met spoed terug op de politieke agenda.”

Laurette van Halen, Kamer van Koophandel: “Ook de ondernemers in de binnenstad en de bewoners willen de afwaardering op de politieke agenda en oplossingen voor de langere termijn. De economische groei van de regio Haarlem blijft achter, maar wat als de economie aantrekt? Dan volstaat de Oudeweg niet als entree. Een onbereikbare stad zal zich economisch wreken.”

De politiek plaatst zich te weinig in de rol van ondernemer. David Dreese, directeur van het Amrath Hotel Frans Hals in de binnenstad, schetste dit treffend: “Op dit moment slalommen mensen via een lelijke entree de stad in. Zij zijn blij eenmaal de binnenstad te hebben gevonden, maar worden na hoge parkeerkosten snel de stad weer uitgejaagd via tweebaans wegen. Tel uit je winst.”

Esthetisch onverantwoorde bloembakken
Volgens Boer zal het niet lang meer duren voor de robuuste bloembakken bij de stadsentree wijken: “Met hulp van de commissie komt dit punt op de politieke agenda en kunnen we nogmaals het onderzoek inbrengen, dat de Kamer van Koophandel recent op verzoek van IKH heeft laten uitvoeren. Ik verwacht daar binnen een maand resultaat van.” Het rapport is in een eerder stadium ook aangeboden aan Wethouder Rob van Doorn (portefeuille Mobiliteit).

Woensdagochtend had men het protest tegen de bereikbaarheid van ondermeer bedrijventerrein ‘De Waarderpolder’ al kracht bijgezet door één van de boomkratten op de Amsterdamsevaart weg te slepen. “Iedereen bevestigt eigenlijk dat het nutteloze objecten zijn, die ook esthetisch een flater slaan,” zo was de algemene tendens in ‘De Lichtfabriek’.