D66 verrast door sterke alliantie verduurzaming glastuinbouw Alton

Kamerlid Tjeerd de Groot en Statenlid Claudia Weemhof (D66) onder de indruk

Afgelopen week brachten kamerlid Tjeerd de Groot, statenlid Claudia Weemhoff en ondersteunende beleidsmedewerkers van D66 een werkbezoek aan bloemenkwekerij H.M. Tesselaar Alstroemeria in Heerhugowaard. De D66 delegatie was onder de indruk van de brede samenwerking tussen ondernemers en bedrijfsleven, die de handen ineen slaan voor verduurzaming van de glastuinbouw in het Altongebied in Heerhugowaard.

D66 kamerlid Tjeerd de Groot reageert enthousiast op de integrale aanpak in het glastuinbouwgebied Alton door overheid en bedrijfsleven: “De toekomst van dit kassengebied zag er in de crisis van 2008 nog slecht uit, maar is nu op weg een voorbeeld voor verduurzaming en kringlooptuinbouw te worden!” De aanleiding voor het bezoek van de D66-delegatie was de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen door kwekerij H.M. Tesselaar Alstroemeria.

Innovatie voor verduurzaming
De samenwerking door de ondernemers in Alton met de provincie, de gemeente, HVC Groep (de huisvuilcentrale in Alkmaar), Rabobank Alkmaar, Greenport NHN en Ontwikkelingsbedrijf NHN is gericht op verduurzaming van de glastuinbouw op gebiedsniveau. Plannen voor de realisatie van een warmtenet, het afvangen en toepassen van groene CO2 zijn daarvoor in ontwikkeling. D66 Statenlid Claudia Weemhoff reageert op de wijze waarop de regio Noord-Holland Noord bezig is met de verduurzaming van de glastuinbouw. “De ondernemersvereniging bundelt de lokale krachten in Noord-Holland Noord en werkt samen aan groene oplossingen. De knelpunten voor verdere verduurzaming zijn door Alstroemeria-teler Melvin Tesselaar helder aan ons overgebracht. Maar wat een prachtig product wordt hier gemaakt!

Positief kritisch
Melvin Tesselaar, mede-eigenaar van H.M. Tesselaar Alstroemeria, is blij met de woorden van kamerlid Tjeerd de Groot en Statenlid Claudia Weemhof. “Deels ingegeven door de veranderende regelgeving voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar bovenal vanuit milieuoogpunt, zijn we overgestapt op de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen. We zijn redelijk tevreden met de resultaten. We zien wel dat de tripsdruk, de trips is zeer klein insect dat eet aan de boven- en onderzijde van het blad en met name aan de bloem, toeneemt. We pleiten er dan ook voor om chemische middelen te mogen blijven gebruiken op het moment dat de biologische middelen de tripsdruk onvoldoende aankunnen”. Tesselaar, tevens bestuurslid Energie van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL), is blij met de samenwerking met HVC Groep ten aanzien van het warmtenet naar Alton. Voor verduurzaming van zijn eigen teelt ziet hij nog wel een aantal knelpunten.

Onrendabele top
Jan-Peter Born, business developer CO2 bij HVC Groep, geeft aan dat het overschakelen van gasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties en ketels naar warmte uit een warmtenet of geothermiebron een behoefte aan CO2 met zich meebrengt. ”Deze CO2 kan afgevangen worden bij industrieën en vloeibaar per vrachtwagen geleverd worden bij de individuele bedrijven”, vertelt hij. HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, ECW (energiebedrijf van Agriport) en OCAP-Linde Gas hebben een alliantie gevormd voor het afvangen en benutten van bio-CO2 afkomstig van de Biomassa Energiecentrale van HVC Groep in Alkmaar. Op 10 juni 2014 heeft de alliantie hiertoe samen met de provincie Noord-Holland een Greendeal gesloten met het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het project zorgt voor een netto CO2-reductie in de hele keten van 50.000 ton per jaar bij een afvang van 65.000 ton CO2. Hiertoe is reeds SDE+ (stimulering duurzame energieproductie subsidie) toegekend. Ondanks de SDE+-subsidie kent de businesscase voor het afvangen en benutten van CO2 een onrendabele top van 13 miljoen.

Op 19 juni 2017 heeft de alliantie de businesscase gepresenteerd bij het ministerie van EZ. Jan-Peter Born: “Met een eenmalige investeringssubsidie vanuit EZ van 13 miljoen kan een jaarlijkse CO2-reductie van 50.000 ton worden gerealiseerd. De investeringssubsidie draagt daarnaast bij aan een toekomstbestendige en duurzame glastuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende en goedkope CO2 is een cruciale randvoorwaarde voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland Noord”. Het ministerie van EZ beraadt zich nog op het maken van een subsidieregeling voor CO2 afvang en gebruik in de tuinbouw.

Warmtenet heeft prioriteit
De prioriteit ligt de komende maanden bij de realisatie van het warmtenet”, aldus gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Voorwaarde daarvoor is een leveringscontract tussen HVC en paprikakweker NH Paprika als eerste grote afnemer voor circa 125.000GJ, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit energieverbruik komt overeen met dat van circa 3.500 woningen”. René Hogeveen, business ontwikkelaar warmte bij HVC, vult aan: “Daarnaast is het de bedoeling om de komende jaren ook woningbouw en bedrijfsgebouwen aan te sluiten op het warmtenet. De HVC vraagt daarom een garantstelling voor het aansluiten van 2.500 woningequivalenten aan de gemeente Heerhugowaard”. De aanleg van, het ruim 9 kilometer lange, warmtenet naar Alton door HVC is voorzien in 2018. Gebiedscoördinator Vlaming: “In Alton ligt er de mogelijkheid om de aanleg van het warmtenet te combineren met de aanleg van glasvezelinternet, een lokaal CO2-net en een wegverbreding. De komende maanden wordt onderzocht hoe dit ‘werk met werk maken’ vorm kan gaan krijgen”.