Eerste City Index Haarlem plaatst economie in perspectief

Haarlem en omgeving slaat zich relatief goed door de crisis en presteert bovenmaats als uitgaans- en cultuurgebied, maar geld verdienen gebeurt ook in Haarlem slechts mondjesmaat.

Dat en meer blijkt uit de allereerste Haarlem City Index, die maandagavond in Pathe City Haarlem is onthuld door Jaap Lampe, algemeen directeur Stadsschouwburg en Philharmonie. De Haarlem City Index 2013 is een barometer van het economische klimaat en is ontstaan op initiatief van Laurette van Halen van de Kamer van Koophandel Amsterdam. De Index is ontwikkeld in samenwerking met Centrum Management Groep (CMG) en afdeling O&S van de gemeente Haarlem.

De Haarlem City Index geeft in één cijfer precies aan hoe het er voor staat met de economische ontwikkelingen in de binnenstad die een duidelijke relatie heeft met de ontwikkelingen in de regio. De Index bundelt 33 trends zoals leegstand van winkels en kantoren, bedrijfsvestigingen, de omzet van hotels, mkb, grootwinkelbedrijf en verhuurders, toeristische bezoeken, ‘originals’, theater- en museumbezoeken, criminaliteit en veiligheidsgevoelens, vacatures en werkzoekenden, huizenprijzen, reistijden en parkeren. Elke trend heeft een waarde, waar mogelijk ingevuld op basis van objectieve cijfers. Die waarde is afgezet tegen het nuljaar 2008. De 33 trends zijn op hun beurt ondergebracht in vijf deelgebieden, die ‘mandjes’ worden genoemd: verdienvermogen, stadskwaliteit, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Samen bieden zij een integraal beeld van de economische gezondheid van het Haarlemse stadshart en ver hierbuiten.

“In vier jaar tijd is Haarlem van 100 naar 107 gegaan,” zegt  initiatiefnemer Laurette van Halen. “Dat is een hele mooie prestatie als je bedenkt dat de rest van de regio krimpt en Nederland de crisis nog niet te boven is. Ondernemers hebben zich nooit eerder zo blootgesteld door – weliswaar anoniem – hun omzetcijfers met elkaar te delen. Dat is het waard, want de index is een reden om met elkaar in gesprek te blijven. Met de Index hopen we dat bedrijven de krachten bundelen en werken vanuit een gezamenlijke visie en positionering om het potentieel van Haarlem nog beter te benutten.”

Grootste stijger en daler
Uit de cijfers valt te herleiden dat de streek rondom Haarlem bij de consumenten een groot aanzien geniet. Vooral op het culturele vlak heeft de Bloemenstad een aardige aantrekkingskracht. Musea, archieven en monumenten, maar ook bioscopen en theaters plukken daar de vruchten van. In de Index vallen deze ‘mandjes’ positief op, met soms wel uitschieters van +35 indexpunten (theaters en bioscopen). Directeur Haarlem Marketing, Esther Brasser is blij met de indexresultaten: “In 2009 zijn we gestart met de nieuwe organisatie. Dat betekende een aanscherping van het merk Haarlem en een intensivering van de marketingactiviteiten. Het is geweldig om nu in cijfers terug te zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen.” Naast deze positieve cijfers zijn er ook gemengde gevoelens voor ondernemend Haarlem. Alhoewel het aantal ZZP’ers stijgt (indexcijfer 167) en de bereikbaarheid van de stad is verbeterd, is er een problematische leegstand van kantoren (68) die de komende jaren ook geen halt wordt toegeroepen.

Gebruik van de City Index
De Haarlem City Index is gemodelleerd naar de Amsterdam City Index (AIC), die werd opgesteld op initiatief van de Vereniging Amsterdam City. De inhoud is op Haarlem toegesneden en zo is er bijvoorbeeld ook een duurzaamheidscijfer opgenomen. De Index ligt niet vast. De inhoud ervan kan door de jaren heen worden aangevuld.  Van Halen: “Een Index van het Economisch Klimaat is een vorm van communitybuilding. De index creëert identiteit en is een instrument van de ondernemers zelf. Wij roepen ondernemers op zelf indexsuggesties voor volgend jaar te doen. Innovatie is bijvoorbeeld een belangrijke pijler die nu nog ontbreekt, terwijl dit  belangrijk is voor de economische toekomst van de regio.” De Index wordt vanaf nu jaarlijks bekendgemaakt, als onderdeel van het convenant binnenstad dat de samenwerkende partijen weer voor 5 jaar hebben ondertekend.

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel heeft het voortouw genomen bij de Haarlem City Index. De Kamer van Koophandel participeert in diverse projecten die het ondernemersklimaat in de regio verbeteren of de regionale bedrijvigheid een impuls geven. Samen met de gemeente Haarlem brengt de KvK verschillende partijen bij elkaar om samenwerking en innovatie in de regio te stimuleren en verder te faciliteren.

Bekijk hier de Haarlem City Index 2013