Gedupeerde ondernemer na 7 ramkraken door verzekeraar geroyeerd

Ondanks vergaande preventieve maatregelen en het Keurmerk Veilig Ondernemen in samenwerking met Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland,  is ondernemer Jenke Haverhals uit Zwanenburg in ruim drie jaar tijd al zeven keer slachtoffer geworden van ramkraken. Zijn verzekeraar dreigt hem daarom per 7 januari 2013 te royeren. RPC Kennemerland, mede-initiatiefnemer van ‘Samen Veilig Ondernemen’, betreurt deze beslissing en zet zich in om uitsluitsel door de verzekeraar te voorkomen. 

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Kennemerland is het niet eens met het voornemen van de verzekeraar. “Omdat Haverhals Schoen- en Sportmode in Zwanenburg er alles aan gedaan heeft om kraken en inbraak te voorkomen, is het niet te rijmen dat de verzekeraar de gedupeerde ondernemer de rug toe keert en dat Haverhals zijn strijd tegen criminaliteit, juist door deze beslissing van zijn verzekeraar, verliest,” legt Roel van der Wal, programmamanager RPC Kennemerland uit. “Haverhals valt niets te verwijten. Hij is lid van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het winkelgebied Zwanenburg, hij heeft samen met zijn personeel preventietrainingen van Samen Veilig Ondernemen gevolgd en heeft zijn onderneming voorzien van diverse extra veiligheidsmaatregelen zoals het plaatsen van dubbele rolluiken, een bandit mistgenerator, nieuwe camera´s en extra sterke rampalen.”

Eerder genoemde maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de ondernemer binnen de verzekering te houden. Daarom zocht de ondernemer in overleg met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing de landelijke pers op. Hart van Nederland besteedde op zondagavond 2 december jl. aandacht aan het onderwerp. In deze uitzending roepen Partners van RPC Kennemerland de verzekeraar op om nader aandacht te besteden aan deze zaak en in overleg te treden met Haverhals over de toekomst en voortbestaan van zijn onderneming.

MKB directeur Noord Holland Fabian Nagtzaam: “Door de huidige economische zware tijden voor ondernemers is het al lastig genoeg om het hoofd boven water te houden. Dan weegt de confrontatie met criminaliteit extra zwaar op de schouders van de ondernemer. Wij verwachten dat de verzekeraar hier rekening mee houdt.”

www.samenveiligondernemen.nl is een initiatief van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing  (RPC) Kennemerland dat bestaat uit het Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie, alle gemeenten in Kennemerland, politie en brandweer. Dit label heeft als doel om door samenwerking, trainingen en congressen, criminaliteit als collectief te bestrijden en te voorkomen.