Merendeel Nederlanders staat niet bewust stil bij vrijheid

Meer dan de helft van de Nederlanders (51%) staat niet bewust stil bij zijn of haar vrijheid tijdens Bevrijdingsdag. Dit, terwijl recente gebeurtenissen zoals Koninginnedag 2009 en het drama in Alphen aan den Rijn wel degelijk invloed hebben op het gevoel van vrijheid.

Dit becijferde het onderzoeksbureau en mobiele interactie dienstverlener Valuewait, in opdracht van Stichting Bevrijdingspop met behulp van 1707 geënquêteerde landgenoten. Liefst 38,8% zegt zich door de treurige gebeurtenissen beperkt te voelen in de manier waarop men bijvoorbeeld het eigen leven kan inrichten.

De antwoorden ‘Jezelf zijn’ (27%), ‘je veilig voelen’ (15%) en ‘je leven inrichten zoals jij het wil zijn’ (42%) zijn desgevraagd de topantwoorden van de respondenten op de vraag wat er precies onder vrijheid wordt verstaan. De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in wat Nederlanders verstaan onder vrijheid en of zij zich vrij voelen in Nederland.

64% van de ondervraagden voelt zich vrij in Nederland. Van de groep die zich minder vrij voelt, schrijft een groot gedeelte het gevoel toe aan geweld (vandalisme en bedreiging, 57%), discriminatie (15%) en de opkomst van bepaalde politieke bewegingen (12%).

Line up Bevrijdingspop compleet
Meer dan drie kwart van de Nederlanders (77%) viert zijn of haar vrijheid op 5 mei. Bijna een kwart van de Nederlander (22%) zal op 5 mei aanstaande een bevrijdingsfestival bezoeken.  Als belangrijkste reden hiervoor wordt gezelligheid genoemd en muziek. Met Bevrijdingspop in Haarlem zit het qua muziek wel goed. De organisatie kondigde gisteren de laatste twee toevoegingen aan de spectaculaire line-up aan. Op Bevrijdingsdag zullen Kate Nash en Joost van Bellen de lange rij van artiesten aanvullen. De presentatie is dit jaar in handen van het Haarlemse muzikale cabaretduo Speelman & Speelman.