Organisatie NV Port of Den Helder versterkt met Kees Turnhout

Met ingang van 1 september 2016 is de heer Kees Turnhout benoemd tot plaatsvervangend directeur van NV Port of Den Helder. De heer Turnhout is na zijn functioneel leeftijdsontslag bij de Koninklijke Marine sinds 1 februari jl. werkzaam bij Port of Den Helder.

Samen met de in april dit jaar aangetreden algemeen directeur Jacoba Bolderheij, maakt Kees Turnhout deel uit van het managementteam van NV Port of Den Helder. Jacoba Bolderheij heeft ruime commerciële ervaring en is onder meer werkzaam geweest als commercieel manager bij Port of Sohar, een joint venture van Port of Rotterdam. Zij legt zich naast de algemene leiding over NV Port of Den Helder toe op de commerciële- en marketingactiviteiten en de interne organisatie. Kees Turnhout is hoofd van de afdeling Infrastructuur & Ruimte. Hij richt zich op de infrastructurele ontwikkeling van de haven.

Investeringsagenda
Sinds zijn aantreden werkt Turnhout aan de strategische planning van nieuw aan te leggen kades en bedrijfsterreinen. Het belang dat deze plannen worden gerealiseerd is groot, voor de markt en daarmee voor de economische draagkracht van de Kop van Noord-Holland. Samen met marktpartijen en overheden wordt een gestructureerd uitvoeringsprogramma opgesteld dat de basis vormt voor de toekomstplannen tot 2030. Zijn ruime bestuurlijke ervaring, zijn uitgebreide netwerk en zijn goede relatie met de Koninklijke Marine komen hierbij zeer goed van pas.

Kansen voor de haven
NV Port of Den Helder NV heeft vertrouwen in de toekomst. De plannen om meer ruimte voor bedrijvigheid te realiseren zijn ambitieus. De komende decennia vindt een enorme groei van windparken op zee plaats. Dat biedt kansen voor de haven van Den Helder, die een sterke positie heeft op het gebied van onderhoud en logistiek van schepen en offshore activiteiten op de Noordzee.

NV Port of Den Helder
NV Port of Den Helder is per 1 januari 2013 ontstaan vanuit de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf. NV Port of Den Helder stelt zich ten doel om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland te bevorderen.

De kerntaken van NV Port of Den Helder zijn:

  • Het faciliteren en coördineren van het gebruik van de haven door de scheepvaart.
  • Gebieds- en havenontwikkeling en het uitgeven van grond aan (watergebonden) bedrijven.
  • Technisch beheer van de haven en kunstwerken.