Port of Den Helder start met ontwikkeling Kooyhaven

Kooyhaven 2Per 25 januari starten ontwikkelaars Dura Vermeer en De Vries & Van der Wiel met de daadwerkelijke ontwikkeling van Kooyhaven. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de zogeheten voorbelasting om de ondergrond van de havenkom en de openbare kade in te klinken. Het havengebonden bedrijventerrein ligt op steenworp afstand van Port of Den Helder en Den Helder Airport.

Whitney Veen, CFO en algemeen directeur ad interim van Port of Den Helder: “De realisatie van Kooyhaven is een geweldige uitbreiding van de logistieke capaciteit van ons haventerrein. De zeehaven zal nu, naast weg-, lucht- en zeetransport, bereikbaar en te bevoorraden zijn via binnenvaarttransport. Dankzij deze sterk verbeterde verbinding met het achterland kan de gehele regio optimaal worden gefaciliteerd.”Theo Meskers, wethouder Economische Zaken van de gemeente Hollands Kroon: “De realisatie van Kooyhaven is een doorbraak, het resultaat van vasthoudendheid, ondernemerschap en visie. Economie houdt niet op bij de stadsgrens van Den Helder; het is een regionale aangelegenheid. Het is in het belang van de gehele regio om Port of Den Helder verder te ontwikkelen als banenmotor voor de regio.”

Meer ruimte
Kooyhaven ligt direct ten zuiden van de N99 en ten oosten van de N9 op het grondgebied van de gemeente Hollands Kroon. Dankzij de ligging aan het Noordhollandsch Kanaal staat het bedrijventerrein in directe verbinding met het Noordzeekanaal. Kooyhaven biedt ruimte aan bedrijven binnen de supply chain voor de energiemarkt die haven- of watergebonden zijn. “Hiermee wordt daadwerkelijk de mogelijkheid gecreëerd om als regio een belangrijke rol te spelen bij de verdere ontwikkelingen van windenergie op zee”, aldus Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV.

Kooyhaven biedt daarnaast ruimte voor andere sectoren die van de ligging en havenfaciliteiten kunnen profiteren, zoals jachtbouw en agribusiness. Kooyhaven is onderdeel van de verdere uitbreiding en ontwikkeling van Port of Den Helder. Zo is onlangs het nabijgelegen bedrijventerrein Kooypunt IIIa bouwrijp opgeleverd.

Tekening KooyhavenEerste werkzaamheden
Bezwaren tegen het bestemmingsplan van Kooyhaven zijn inmiddels ingetrokken, waardoor het in april 2015 door de gemeenteraad van Hollands Kroon vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard. Hierdoor kan het consortium daadwerkelijk starten met de realisatie van het zogeheten Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB). De eerste werkzaamheden bestaan uit het inklinken van de ondergrond van de havenkom en de openbare kade. De oplevering van de openbare kade staat gepland in het vierde kwartaal van 2016.

Sterke impuls
De verwachting is dat de ingebruikname van Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. In de zeehaven is slechts beperkt ruimte beschikbaar, terwijl bedrijven die daar gevestigd zijn (of zich gaan vestigen) ook toeleveranciers en andere (faciliterende) bedrijven aantrekken. Deze bedrijven kunnen zich vestigen op Kooyhaven.

Samenwerkingen
De ontwikkelaar is een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en De Vries & van de Wiel; de afnemer van de gronden is Port of Den Helder. De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van RHB Kooyhaven. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap over de dijkverlegging, met de provincie als vaarwegbeheerder, met Rijkswaterstaat als wegbeheerder en met de Fietsersbond over de ontsluiting van het RHB Kooyhaven en de kruising van een belangrijke fietsroute.

Kooyhaven area (low res)Groenzone
Met omwonenden is een convenant afgesloten om overlast te voorkomen. Daarin is onder meer afgesproken dat een 70 meter brede groenzone wordt aangelegd. Zo ontstaat rond de oost- en zuidzijde van het bedrijventerrein een groene afscherming.