’s Werelds eerste drijvende BlueTEC-getijdenplatform is klaar voor het opwekken van elektriciteit

BlueTEC Texel platform feestelijk gedoopt door de burgemeester van Texel

2015-04-09-002Vandaag heeft de burgemeester van Texel, Francine Giskes, formeel het eerste BlueTEC-platform voor getijdenenergie gedoopt als “BlueTEC Texel”, op de kade van Port of Den Helder. Het drijvende platform, dat onder water een getijdenturbine huisvest, zal bin-nenkort worden geïnstalleerd ten zuiden van het eiland Texel – waar het schone elektriciteit gaat leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Deze eerste BlueTEC is een kant-en-klaar demon-stratieplatform bedoeld voor afgelegen locaties over de hele wereld, zoals eilanden in Indonesië, de Filippijnen of de Grote Oceaan. Het vormt tevens het begin van de verdere ontwikkeling van getijdenplatforms met een hogere capaciteit, die in grote aantallen kunnen worden toegepast in getijdenfarms.

“Wij zijn enorm blij dat we deze prachtige mijlpaal hebben bereikt: ons eerste drijvende demonstratie-getijdenplatform,” vertelt Allard van Hoeken, Hoofd of Nieuwe Energie bij Bluewater, tijdens de doop-plechtigheid. “Het is prachtig om te zien hoe het Texelse getijdenenergieproject werkelijkheid is gewor-den,” voegt Van Hoeken nog toe. “Deze dag brengt ons dichterbij ons doel om een alles-in-één-platform voor getijdenenergie op de markt te brengen en daarmee schone, lokale en oneindig energie aan de wereld te leveren.”

In de komende weken zal het platform voor de kust van Texel worden geïnstalleerd en op het Neder-landse elektriciteitsnetwerk worden aangesloten – met als doel om vóór de zomer de eerste elektriciteit te produceren. Het drijvende platform zal daar enkele jaren elektriciteit blijven produceren, waarbij ver-schillende turbines worden proefgedraaid.

Dit platform is gericht op de wereldwijde markt. Het kan worden verscheept als zee-containers en kan overal ter wereld geïnstalleerd worden, om schone elektriciteit te leveren aan afgelegen gebieden en kleine eilanden, waarbij het de dure en vervuilende energie uit dieselgeneratoren kan vervangen. Een belangrijk voordeel van getijdenenergie is haar voorspelbaarheid en consistentie, waarmee het stabiliteit brengt in lokale elektriciteitsnetwerken.

De kwetsbare elektronische apparatuur is veilig opgeborgen binnen in de drijvende romp, gemakkelijk toegankelijk waardoor inspectie, onderhoud en reparatie eenvoudig mogelijk is. Het is bovendien voor het eerst dat er een compleet, geïntegreerd getijdenenergiesysteem op de markt wordt gebracht.

Gezamenlijke inspanning2015-04-09-001
Het project maakt gebruik van de unieke kennis en ervaring van een indrukwekkende lijst van partners, de meesten actief in de offshore olie- en gasindustrie: Bluewater, Damen/Niron Staal, Van Oord/Acta Marine, Vryhof Anchors, TKF, Tocardo, Schottel Hydro, NIOZ, Tidal Testing Centre, Nylacast, Port of Den Helder. “Dit project kan dankzij de nauwe samenwerking tussen alle partners worden gerealiseerd. Iedereen heeft een groot enthousiasme laten zien – het is geweldig om daarvan deel uit te maken,” al-dus de heer van Hoeken. Het project gaat tevens ondersteund worden door het Waddenfonds en moge-lijk ook door de RVO.

Modulaire voordelen
Het platform werd samengesteld op basis van Damens modulaire scheepssysteem – een flexibel pro-duct dat kan worden toegepast op de constructie van een breed spectrum aan vaartuigen, van dregbo-ten en golfbrekers tot veerponten en brugschepen. Het platform bestaat uit drie standaardmodules ter grootte van zeecontainers. De combinatie van de efficiëntie van containertransport met een eenvoudige installatie zorgt ervoor dat het platform overal ter wereld kan worden getransporteerd en geïnstalleerd.